Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy

Príspevky

Cenník palivového dreva

11. 3. 2022 | Rubrika: Oznamy

2% z dani z príjmu pre našu MŠ Kostolné

 

Vážení občania,

aj tento rok môžete poukázať 2% z dani z príjmu na podporu našej MŠ Kostolné, finančné prostriedky budú použité na potreby detí z materskej školy. Nakoľko MŠ nemá svoje združenie, preto sa poukazujú 2% na OŠK Slovan Kostolné. Všetky finančné prostriedky pre MŠ Kostolné budú z OŠK Slovan Kostolné odovzdané riaditeľke Materskej školy Kostolné.

Tlačivo nájdete v prílohe a vyplnené spolu s ,,Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti", ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ, môžete odovzdať na Obecnom úrade v Kostolnom alebo na daňovom úrade príslušného Vášmu trvalému bydlisku. V prípade SZČO je potrebné vyplniť v ,,Daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby" oddiel XII - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.

IČO: 42273731

Obchodné meno: Obecný športový klub Slovan Kostolné

Daruje 2% tlačivo.pdf

 
7. 3. 2022 | Rubrika: Oznamy

Gulášfest a čamprla

 

 

Vážení občania, 

po dvojročnom prerušení kvôli pandémii pre Vás opäť Obecný úrad Kostolné pripravuje deň plný zábavy, hudby a radostí. Máme za sebou ťažké chvíle pandémie a ťažké chvíle nás opäť aj čakajú v spojení s inváziou na našich hraničných susedov. Ešte pred nedávnom sa hnevali, že boli nútení nevychádzať zo svojich domov z dôvodu karantény. Dnes z nich musia utekať. Preto si vážme vždy to, čo máme. Nech na prvom mieste každého z nás je zdravie a rodina, ktoré ako vidíme za posledné roky, nie sú až taká samozrejmosť.

Aby sme vniesli do Vašich životov aj nejaké pekné chvíle, pozývame Vás do našich súťaží - varenie gulášu a hra čamprla.

Čakáme na Vaše prihlásenia :)

 

 
1. 3. 2022 | Rubrika: Oznamy

Pomoc pre Ukrajinu - Myjava

1. 3. 2022 | Rubrika: Oznamy

Pomoc pre Ukrajinu - Stará Turá

1. 3. 2022 | Rubrika: Oznamy

Karneval na lyžiach

25. 2. 2022 | Rubrika: Oznamy

Krízová linka - pomoc v karanténe

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s ochorením COVID-19 a prijímanie nových, prísnejších opatrení na spomalenie nárastu ochorenia, začala od pondelka 22. novembra 2021 opäť fungovať krízová linka mesta Myjava. Tá je určená na pomoc občanom s pozitívnym výsledkom na COVID-19, ktorí musia zostať v karanténe a nemajú možnosť zabezpečiť si napríklad nákup potravín, hygienických potrieb alebo liekov sami a zároveň nemajú nikoho vo svojom okolí, kto by im pomohol.

Krízová linka bude od uvedeného dátumu až do odvolania záujemcom k dispozícii denne, a to od 7.00 do 20.00 hodiny na telefónnom čísle 0907 242 449.

 
23. 11. 2021 | Rubrika: Oznamy

Výzva na úhradu poplatkov

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že lehota splatnosti rozhodnutia k dani z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa už dávno skončila. Preto žiadame tých, ktorí dané rozhodnutia neuhradili, aby tieto poplatky uhradili čo najskôr!

Rozhodnutia môžete uhradiť cez internet banking, osobne na našom Obecnom úrade alebo prostredníctvom Slovenskej pošty.

 
25. 10. 2021 | Rubrika: Oznamy

Zverejnenie rozhodnutia o umiestení líniovej stavby

21. 9. 2021 | Rubrika: Oznamy

Obec Kostolné je súčasťou projektu NP TOS

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 - 2020. Nadväzuje na dva národné projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných projektov.

Viac sa dozviete na podstránke "Opatrovateľská služba"

 
8. 6. 2021 | Rubrika: Oznamy