Choď na obsah Choď na menu
 


Naša obec

Príspevky

História obce Kostolné

Obec Kostolné je spomínaná v historických dokumentoch v 14. storočí, patrila k panstvu Čachtického hradu. Za uhorského kráľa Žigmunda bol hrad Čachtice kráľovským majetkom a Žigmund ho v roku 1392 daroval za zásluhy Ctiborovi zo Ctiboríc spolu s Čachticami a 20. dedinami medzi ktoré patrilo i Kostolné. Obec však pravdepodobne založili ešte v 13. storočí Kumáni.

     Pri kopaní základov domov sa v časti Sachanovec našli popolnice s popolom i pri budovaní bývalého JRD, z čoho môžme usúdiť, že obec bola osídlená dávno. V chotári obce bol i nádaždyovský majer v časti Dolné a Horné Rudné.

     V strede obce sa nachádza dominanta obce evanjelický kostol z roku 1785.

     Na rozhraní chotára obce Kostolné a obce Hrašné sa nachádza prírodný úkaz Hrubá skala, ktorá bola miestom stretnutia farára Trokana s J.M.Hurbanom a Ľudovítom Štúrom v rokoch 1848-1849. Štúrovi sa pohľad zo skaly veľmi páčil a odvtedy sa jej tiež hovorí Štúrova skala

  

 
12. 2. 2010 | Rubrika: Naša obec

Erb obce

V striebornom štíte červený čiernomurovaný kostol s vysokou striebornou bránou a štyrmi striebornými štvorcovými oknami, uprostred červenej strechy s malou zlatou vpravovejúcou zástavkou ukončenou vežičkou, na začiatku a na konci strechy zlaté hviezdy, vľavo pri kostole vysoká čiernomurovaná červenostrechá hranolovitá veža, na jej vrchole vpravovejúca zástavka zakončená lastovičím chvostom, nad tým všetkým dve čierne vľavoletiace lastovičky. 

 
12. 2. 2010 | Rubrika: Naša obec

Územie obce

Rozloha obce Kostolné je 1010 ha. Obec Kostolné leží medzi dvoma pohoriami. Na juh od obce sa vypínajú vrchy Malých Karpát. Na severe začínajú Biele Karpaty s vrcholom Veľkej Javoriny s nadmorskou výškou 970m. Obec Kostolné leží v nadmorskej výške 209m. Územie obce tvorí samotná obec s priľahlými osadami Babulicov vrch, Tižikovci, U Kôstkov, U Hajtúnov U Medveďov, U Hučkov, U Mihálikov a Švancarova Dolina.

  Ulice v obci majú tiež svoje pomenovanie: Dolný Konec, Malý Rádek, Cinterova ulica, Kút, Sachanovec, Dingéch rádek, Bíbové, Studienec, Omanie.

  Obec Kostolné susedí s Vaďovcami, Hrachovišťom, Krajným, Hrašným. Blízke mestá: Stará Turá, Myjava, Nové Mesto nad Váhom.

  Najbližšia železničná stanica ja v obci Vaďovce.

  Cez obec preteká potok Kostolník, na jeho hornom toku sú vybudované dve vodné nádrže Dubník I. a Dubník II.

 

 
12. 2. 2010 | Rubrika: Naša obec

Náboženstvo

      V obci Kostolné je sídlo cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Dominantou obce je kostol v strede dediny. Základný kameň bol položený v roku 1784, veža k chrámu bola pristavená v roku 1802a v roku 1868 boli slávnostne vysvätené zvony. Prevažná časť obyvateľstva sa hlási k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Miestnou farárkou je Mgr.Ľubica Kopincová. Služby božie sú každú nedeľu o 10:45.

Občania Rímskokatolíckeho vyznania navštevujú bohoslužby v kostole vo Vaďovciach.

www.evanjelikkostolne.estranky.sk

farárka  Mgr.Ľubica Kopincová , tel.0915101708

 

      

  

    

  

 
12. 2. 2010 | Rubrika: Naša obec | Fotografie: Kostol

Turistika

Obec Kostolné so svojimi osadami má výborné podmienky pre turistiku. Katastrom obce prechádzajú mnohé turistické chodníky, po ktorých sa dostanete na  vrcVeľká JavorinaČachtický hrad, pre zdatnejších je tu návšteva Bradla s mohylou M.R. Štefánikamúzeum na Košariskáchrekreačné stredisko Dubník I. a Dubník II. s možnosťou letných a zimných športov. V areáli Dubníka I. sa nachádza aj prírodný úkaz Hrubá skala po novom Štúrova skala. Je to bralo vyčnievajúce zo svahu, ktoré bolo v rokoch 1848-49 miestom stretnutia miestneho farára J. Trokana s J.M.Hurbanom a Ľudovítom Štúrom. Štúrovi sa pohľad zo skaly tak zapáčil, že odvtedy nesie názov Štúrova skala.

V obci Kostolné v ulici Kút smerom na Dubník je vybudované cykloodpočívadlo s podrobnou turistickou mapou okolia. 

    

 
15. 2. 2010 | Rubrika: Naša obec

Vlajka obce

Vlajka obce Kostolné.

 
10. 8. 2010 | Rubrika: Naša obec

Pamätný dom

 
11. 10. 2023 | Rubrika: Naša obec | Fotografie: Pamätný dom