Choď na obsah Choď na menu
 


a-6.jun-2012-008.jpg

                             

              O B E C    K O S T O L N É 

                                             

                                     Vitajte na stránke Obce Kostolné. 

 

kostolne-2010-005.jpg

                               

   

 

 

 

 

 

Výkup papiera

23. 9. 2021

letak-vykup-kostolne.jpg

 

Kurz rezbárstva tradičnej techniky

23. 9. 2021

Staroturanský farmársky trh

23. 9. 2021

staroturansky-farmarsky-trh--1---1-.jpg

 

Zverejnenie rozhodnutia o umiestení líniovej stavby

21. 9. 2021

IX. ročník hasičskej súťaže

31. 8. 2021

     Dobrovoľný hasičský zbor Babulicov Vrch a obecný úrad Kostolné všetkých srdečne pozýva na IX. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Kostolné, ktorá je zároveň 5.kolom 9. ročníka Inovecko-karpatskej hasičskej ligy. Súťaž sa koná v sobotu 4.9.2021 od 14.tej hodiny na futbalovom ihrisku v Kostolnom. Súťaží sa v požiarnom útoku v kategóriách muži a ženy, pre najlepších sú pripravené poháre a pre hladných a smädných občerstvenie.

 

Doručenie verejnou vyhláškou

25. 8. 2021

Vec: Doručenie verejnou vyhláškou

 Dátum: 24.10.2013

Verejná vyhláška O oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Zdenka Parčiová, Kostolné

Písomnosť : List VZP a EOS KSI Slovensko s.r.o. je uložená na Obecnom úrade v Kostolnom v kancelárii , Kostolné č.1.

Z dôvodu, že pobyt účastníka nie je známy, doručuje sa uvedená písomnosť Obci Kostolné s.č.1,  zo dňa 24.8.2021. verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia §35 ods. 2 zákona
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Kostolnom, v kancelárii v  úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní , posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 Miroslav Cibulka - starosta obce

Potvrdenie obce o dobe vyvesenia:

Táto vyhláška bola vyvesená od 25.8.2021 do  ..................   Úradná tabuľa, Kostolné 1

Táto vyhláška bola vyvesená na oznamy web stránka obce od 25.8.2021 do..................

 Facebook stránka Obce Kostolné od 25.8.2021   

                                                                                    Miroslav Cibulka - starosta obce

 

Zber plastových fliaš

23. 8. 2021

Obecný úrad Kostolné oznamuje občanom, že v stredu 25.augusta 2021 bude prevedený zber plastových fliaš.

 

Čipovanie a očkovanie psov

5. 8. 2021

Čipovanie a očkovanie psov

PODĽA ZÁKONA 39/2007 O VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI §19, ODSEK 9, SA USKUTOČNÍ POVINNÉ ČIPOVANIE A OČKOVANIE PSOV PROSTI BESNOTE.

 

V SOBOTU 7.8.2021

OBECNÝ ÚRAD           9.00 hod.

U HUČKOV                 10.30 hod.

U MEDVEĎOV            10.45 hod.

U HAJTÚNOV             11.00 hod.

U MIHÁLIKOV             11.45 hod.

 

Vakcína BESNOTA                         12€

Vakcína KOMPLETNÁ                    18€

Čipovanie, materiál, registrovanie   20€

 

Tel. číslo: 0905 52 95 51

MVDr. Peter ŠEVČÍK

ŽIADAME MAJITEĽOV PSOV, ABY SI PRINIESLI OBČIANSKY PREUKAZ!

 

Výberové konanie riaditeľa/riaditeľky MŠ

20. 7. 2021

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

29. 6. 2021