Choď na obsah Choď na menu
 


Kultúra a spoločenské dianie

Príspevky

Stavanie mája v Kostolnom 28. mája 2023

 

 

Táto krajina pripomína babkinu truhlicu,

otvoríš ju a zrazu ti v srdci zazvoní radosť, spomienka a tradícia.

Skutočne táto tradícia stavania májov sa v Kostolnom opakuje a opakuje a je vždy iná, vždy jedinečná. Prečo? Jednoduchá odpoveď, lebo ju tvoria občania našej obce, či sú to starousadlíci, chalupári, občania patriaci do obce, ale gro tvoria deti, ktoré sú lákadlom šťastím pri každej akcii v obci. Sú to deti od tých najmenších, sotva na pied od zeme obrazne povedané.

Na konci apríla v parku pred obecným úradom znela hudba v miestnom rozhlase, ktorá prilákala dospelých k postaveniu mája. Vďaka šikovným rukám mužov sa máj za povzbudzovania detí, ale i ostatných prítomných svojou majestátnosťou vytýčil do výšky. Po tomto akte sa ujala slova riaditeľka materskej školy Adriana Hradská, ktorá vo svojom príhovore oboznámila prítomných rodičov, starých rodičov, občanov obce s programom, ktorý o chvíľku predviedli deti materskej školy.

„Stavanie májov je jednou z najaktívnejších obyčají, ktoré sa zachovali dodnes a patria k tradíciám jarného slnovratu. No skôr ako prišla do chotára jar, naši predkovia sa zbavovali zimy. Predstavovali si ju tak, že zviazali dve palice do kríža, slamou vytvarovali hlavou trup, obliekli do ženského pracovného kroja. Spievali po chotári, až prišli k potoku, Morenu vyzliekli a hodili dolu potokom, niekde ju predtým pálili. Toto robili dva týždne pred Veľkou nocou. Týždeň pred Veľkou nocou chodili dievčatká s letečkom. Vŕbovou halúzkou, ktorá bola ozdobená ručníčkom a vyfúknutými vajíčkami. No ako to naozaj bolo a ako sa na jarných lúkach hrali Vám teraz ukážu.“

Hovorí sa, že pieseň je most, ktorý spája ľudí a skutočné piesne, tance vyjadrili celé obdobie od ukončenia zimy až po obdobie stavania májov. Program tých najmenších z našej obce nenechal žiadneho z prítomných bez dojatia, ale najmä pocitu šťastia, radosti. Často si mnohí povzdychli popri slovách chvály, že to nie je možné čo tieto deti dokázali piesňami, tancami, pohybom a preto patrí obdiv a vďaka pani učiteľke materskej školy.

Po programe boli deti odmenené sladkosťami, cukríkmi či džúsikom, alebo si spoločne pochutnali na výbornom guláši a dospelí ho doplnili pivom, kofolou. Ale čo bolo výsledkom stavania mája v Kostolnom bol pocit spolupatričnosti, pohody, vytváranie vzájomných vzťahov, ktoré sa upevňovali po akcii pred týždňom s názvom „Upracme Kostolné.“

Prvomájová akcia bola ešte doplnená Tvorivými dielničkami detí zo základnej školy pod vedením pani riaditeľky Ingrid Plešovej. A akoby to bolo, keby deti materskej školy neroztancovali a nerozospievali i prítomných a to so zvukom harmoniky a ozembuchu. Tanec a spev trval do neskorých večerných hodín, kedy kvapky dažďa donútili prítomných sa rozísť.

Stavanie mája v sobotu sa uskutočnilo i v časti Babulicov Vrch, už tradične za organizácie hasičov a ani tu nechýbal pocit spolupatričnosti. Hľadajme ľudia čo nás spája, hľadajme všetci to, čo nás spája a nemôžeme sa nenájsť. Obec Kostolné spojilo stavanie májov.

 

VLASTA CIBULKOVÁ

 
19. 5. 2023 | Rubrika: Kultúra a spoločenské dianie | Fotografie: Stavanie mája 2023

Upratali sme si Kostolné 22.4.2023

poster-a2-42x59.4-cm--2-.jpeg

 

 

Vianočná zabíjačka 2022

 
 
OŠK Slovan Kostolné a priatelia Obce Kostolné po 2-ročnej COVIDovej prestávke opäť organizovali VIANOČNÚ ZABÍJAČKU v Dome kultúry Kostolné, 29.12.2022.
Ponúkali ochutnávku zabíjačkových špecialít, predávali výrobky a spoločne pri živej hudbe sa zabávali, rozprávali a tancovali.

1672647019042.jpg

 
2. 1. 2023 | Rubrika: Kultúra a spoločenské dianie

Mikuláš v Kostolnom netradične - 6.12.2022

img_20221206_160857.jpg

 

 

,,Vitaj v našom parku milý Mikuláš,

vyzerali sme ťa toľko ráz,

kožúštek a dlhú bielu bradu máš,

vitaj, vitaj, medzi nami Mikuláš.“

 
7. 12. 2022 | Rubrika: Kultúra a spoločenské dianie

Úcta k starším v Kostolnom 13.10.2022

 

Farebná jeseň v Kostolnom

13.október 2022 svojimi slnečnými lúčmi, kvetmi muškátov či chryzantém, ale najmä farebné listy stromov sprevádzali viac ako 100 dôchodcov z Kostolného, z obce i osád, ktorí reagovali na pozvánku od obecného úradu s týmto textom: „Touto cestou Vás chceme srdečne pozvať na priateľské posedenie pri príležitosti Úcty k starším.“

pozvanka---ucta-k-starsim.jpeg

Či už s paličkami alebo za vzájomnej pomoci prekrásne pripravená sála kultúrneho domu privítala dôchodcov. Dôchodci boli dochvíľni a o 14 hodine starosta obce Miroslav Cibulka v prvom rade privítal prítomných, medzi nimi bol i predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja pán Ing. Jaroslav Baška, riaditeľka Myjavskej nemocnice pani PhDr. Elena Štefíková i miestna evanjelická farárka Mgr. Ľubica Kopincová.

p1050600.jpg

Vo svojom príhovore starosta obce ocenil pracovné aktivity dôchodcov počas ich pracovnej činnosti, ale vyhodnotil ich láskavý prístup k svojim vnúčatám, pre ktoré majú oveľa viac času ako rodičia. Vedia im čítať rozprávky či zaspievať ľudovú pieseň, ale vždy sú ochotní pomôcť i pri prácach v obci. V svojom príhovore sa predseda TSK Jaroslav Baška ľudsky prihovoril dôchodcom za ich prácu v minulosti i teraz a taktiež spomenul proces zveľaďovania obce i celého okresu. Riaditeľka nemocnice v Myjave pani Elena Štefíková hovorila o tom, čo všetko táto nemocnica zabezpečuje a prítomných zaujala najmä novou ambulanciou intenzívnej bolesti. Pani farárka Kopincová sa k prítomným prihovorila slovom Božím, spoločnou modlitbou ako i požehnaním.

Po tejto oficiálnej časti príhovorov nastal zlatý program, ktorému predchádzal darček od detí zo Základnej školy Kostolné. Skutočne ani žiadny finančne náročný súbor by nezanechal v preplnenej sále v Kostolnom ten pocit krásy, radosti, čo pripravili deti z miestnej materskej školy. Ich vstup na javisko v krojoch bol prvým silným zážitkom, ale program spôsobil v očiach dôchodcov slzy spomienok na svoje detstvo, slzy radosti nad tým, čo predvádzali deti so svojim programom plným piesní, tancov, dramatizácie a príhovorom k starkým.

 p1050606.jpg

p1050607.jpg

p1050616.jpg           

Dynamiku, rytmus a doslova umelecký zážitok predviedli deti na javisku. Nuž, ale to by nebola riaditeľka materskej školy pani Hradská, aby do svojho programu nezapojila dôchodcov. Milým slovom ich vyzvala všetkých za zvukom harmoniky do tanca polky. Po tomto citovom zážitku jubilujúce ročníky 60,70 a 80 roční sa podpísali do pamätnej knihy obce, kde do svojich rúk dostali červenú ružu a upomienkový darček. Po tejto slávnostnej časti nasledovalo bohaté občerstvenie, ktoré zabezpečil Obecný úrad v Kostolnom. No nie len občerstvenie, ale i vzájomné rozhovory po dvoch rokoch pandémie sa stretajúci dôchodci zabávali do neskorých večerných hodín.

VLASTA CIBULKOVÁ

 

p1050601.jpg

p1050602.jpg

 

 
18. 10. 2022 | Rubrika: Kultúra a spoločenské dianie

12. ročník Gulášfest a Čamprla 2022

 

Stretnutie so županom Jaroslavom Baškom 17. augusta 2022

 

Čaká nás stretnutie so županom Jaroslavom Baškom v našej obci

 

Vážení občania,

župan, predseda TSK, Jaroslav Baška sa rozhodol sa, že počas leta navštívi na bicykli všetkých 276 miest a obcí v našom kraji. Niekoľko miest a obcí má už za sebou, teraz prišiel rad aj na našu obec. Preto Vás srdečne pozývame na toto stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 17. augusta  o 17.00 hodine v parku pred Obecným úradom v Kostolnom.

 

Ideme za vami! Na bicykli navštívime všetkých 276 miest a obcí v našom kraji - Jaroslav Baška (vaszupan.sk)

whatsapp-image-2022-07-13-at-17.17.06-600x800.jpeg

 
15. 8. 2022 | Rubrika: Kultúra a spoločenské dianie

Projekt ,,Rekonštrukcia nevyužitého objektu na pamätný dom obce Kostolné"

 
15. 8. 2022 | Rubrika: Kultúra a spoločenské dianie

Letečko

 
22. 3. 2016 | Rubrika: Kultúra a spoločenské dianie