Choď na obsah Choď na menu
 


Zaujímavosti

Príspevky

MDŽ 8. marec 2023

 
Medzinárodný deň žien, ktorý mnohí ľudia poznajú hlavne pod skratkou MDŽ, je medzinárodne uznávaný sviatok oficiálne ustanovený Organizáciou Spojených národov v roku 1975.
Na našom území síce v súčasnej dobe nie je sviatkom oficiálnym, ale v roku 2004 sa zaradil medzi významné dni. Každoročne sa oslavuje 8. marca a pripomína štrajk newyorských krajčírok, ktoré roku 1908 demonštrovali za lepšie platy, kratšiu pracovnú dobu, ženské práva a koniec detskej práce.
 
8. 3. 2023 | Rubrika: Zaujímavosti

Svetový deň zdravia 2022 - Naša planéta, naše zdravie

 
7. 4. 2022 | Rubrika: Zaujímavosti

Deň učiteľov - 28. marec

 

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

Učiteľ je človek vzácny, celý život ovplyvní.
Povolanie je to krásne, nie každý ho docení.
Preto chceme poďakovať, za všetko, čo robíte,
že sa viete obetovať, aj keď je to zložité.
Za váš úsmev, trpezlivosť, za prísnosť aj cenné rady,
za lásku a dobrotivosť, čo odstráni barikády.

Ján Amos Komesnký sa narodil 28.03.1592, je isté že sa narodil na moravskom Slovácku, ale o miesto sa vedú spory. Najpravdepodobnejším miestom je Nivnica k čomu sa prikláňa aj väčšina vedcov. Všeobecne sa uvádza, že jeho otcom bol mlynár Martin Komenský a matkou Anna Komenská. Komenský vyrastal v Uhorskom Brode na Morave. Jeho predkovia Segešovci však preukázateľne pochádzali z okolia Trenčína pravdepodobne z obce Pobedim.
 
​Dôležitejšie ako jeho slovenské korene je to, že jeho učenie priamo ovplyvňovalo rozvoj školstva na našom území, a je po ňom pomenovaná naša najväčšia a najstaršia univerzita.
 
jan-amos-komensky.jpg
 
28. 3. 2022 | Rubrika: Zaujímavosti

Svetový deň vody

 

Svetový deň vody, ktorý každoročne pripadá na 22. marec, poukazuje na dôležitosť zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej vody pre každého človeka na Zemi.

Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1992 na konferencii OSN v Riu de Janeiro.

15fb839aedc05863c0a6f83d6ff7324d_l.jpg

Pripomína sa od roku 1993 v súlade s odporúčaniami konferencie OSN. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody. Ústrednou témou tohtoročného Svetového dňa vody je podzemná voda ako najvýznamnejšia kategória vôd z hľadiska ich využívania človekom.

Podzemná voda je najhodnotnejším zdrojom pre zásobovanie pitnou vodou a sanitáciu, pre poľnohospodárstvo, priemysel a ekosystémy. V budúcnosti bude táto voda zohrávať kľúčovú úlohu pri uspokojovaní potrieb rastúcej populácie a tiež v procese prispôsobovania sa klimatickým zmenám. OSN preto vyzýva všetky krajiny sveta v súvislosti s trvalým udržaním tohto vzácneho zdroja na spoluprácu aj prostredníctvom aktivít súvisiacich so Svetovým dňom vody.

svetovni-dan-voda22-585x405.jpg

Využívanie podzemnej vody za posledných 50 rokov výrazne stúplo. Ľudské aktivity na mnohých miestach nadmerne využívajú a znečisťujú podzemné vody, aj preto je stále viac potrebné udržiavať rovnováhu medzi potrebami ľudí a planéty. Vážnym problémom je aj znečisťovanie podzemných vôd, pretože ich sanácia je zložitý, finančne nákladný a na čas náročný proces.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody na nakrútenie minútového videa, v ktorom jeho autori vyjadrujú, aký význam má podzemná voda. O problematike podzemnej vody pripravujú Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Program OSN pre životné prostredie (UNEP) webinár s názvom „Obnova sladkej vody“. V decembri 2022 sa uskutoční aj summit OSN o podzemných vodách.

Na Slovensku je vlastníkom podzemných vôd Slovenská republika (SR). Štát tak zabezpečuje ochranu ich kvality a tiež racionálne využitie. Prednostne sú podzemné vody určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Podzemná voda je hlavným zdrojom pitnej vody na Slovensku. Až 82% pitnej vody pochádza totiž z podzemných zdrojov. Najdôležitejšou oblasťou akumulácie podzemných vôd na Slovensku je Žitný ostrov.

waters32170511280_yrktl_1531519786.jpg

Zdroj: https://vat.pravda.sk

 
22. 3. 2022 | Rubrika: Zaujímavosti

Marec mesiac knihy

 

Čítajme, v knihách je ukrytý poklad. V dôsledku rastúceho vplyvu televízie a počítačových hier je potreba vrátiť knihy do radov mládeže dosť veľká. Aj keď sledovanie médií nám zabezpečí dostatočný príjem informácií, na rozdiel od knihy im často chýba hlboký odkaz uvedený pútavou formou. Práve v knihách sa ukrýva skutočná múdrosť, ktorá je tým najcennejším pokladom. Ten nám pomáha pri podpore slovnej zásoby, získavaní vedomostí, budovaní fantázie, no len za predpokladu, že vsadíme na vhodnú literatúru.

Prečo voláme marec mesiac knihy?

Dnes čítanie považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou zábavou, no nebolo tomu vždy tak. V 18. storočí mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba vzdelanci a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa gramotnejší a mohli si knihy dovoliť.  Prvý jarný mesiac bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.

Kto bol Matej Hrebenda? Bol ľudový spisovateľ a šíriteľ slovenskej a českej knihy. Narodil sa aj zomrel v marci. Počas svojho života sa venoval zbieraniu kníh a čítanie mal rád aj napriek tomu, že celý život trpel silnou poruchou zraku. Prispel k vybudovaniu viacerých knižníc. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.

 

r.png

 

„Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“ – Jeanette Winterson

„Za všetko dobré, čo je vo mne, vďačím knihe.“ – Maxim Gorkij

„Dom bez kníh je ako telo bez duše.“ – Julius Zeyer “

,,Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť.” ― Alan Bennett

,,Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.” ― Joseph Addison

 

 

 

 

 

Zdroj: Študentský časopis (studentskycasopis.sk)

 
10. 3. 2022 | Rubrika: Zaujímavosti

Kostolné v regionálnych novinách

MY NEZÁVISLÉ NOVINY PRE VAŠU OBEC, MESTO A REGIÓN

19.10.2021 ČÍSLO 26 ROČNÍK 1

Strana 26

Ako sme žili v Československu

Vďaka spolupráci s Petit Press, a.s., bola našej obci venovaná pol strany v regionálnych novinách. 

img_20211018_0954441.jpg

 
18. 10. 2021 | Rubrika: Zaujímavosti

Zatmenie Mesiaca v Kostolnom 27.7.2018

 
3. 8. 2018 | Rubrika: Zaujímavosti

Krásavica v Kostolnom

 
6. 11. 2013 | Rubrika: Zaujímavosti

Zvláštny úkaz 29.8.2012

 
31. 8. 2012 | Rubrika: Zaujímavosti

Zatmenie mesiaca 15.jún 2011

 
16. 6. 2011 | Rubrika: Zaujímavosti