Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy

Príspevky

Hlasuj za našu školu!

Vážení občania,

prosím, hlasujte za našu Základnú školu v Kostolnom na tomto linku:

https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/10730

Hlasovať môžete každý deň, za prečítanie článkov Viac pohybu pre deti | Sóda (o2.sk) dostávate bonusové body.

V mene žiakov Základnej školy Kostolné Vám ďakujeme.

 
20. 10. 2021 | Rubrika: Oznamy

Predaj vencov, kytíc a aranžmá

Firma Zuzana príde do našej obce 19.10.2021 predávať vence, kytice a aranžmá k pamiatke zosnulých za veľmi prijateľné ceny.

Predávať sa bude v čase od 8:30 do 9:30.

Foto ilustračné

 
18. 10. 2021 | Rubrika: Oznamy

Záhradkárska výstava spojená s výstavou obrazov bratov Kmeťovcov

 

Na OcÚ Vaďovce sa bude konať Záhradkárska výstava spojená s výstavou obrazov bratov Kmeťovcov dňa 16. a 17. októbra 2021 (sobota, nedeľa) od 14:00 do 18:00 hod.

Výstavy si môžete pozrieť aj počas celého týždňa od 18. do 22. októbra v čase úradných hodín.

 
15. 10. 2021 | Rubrika: Oznamy

Staroturanský farmársky trh

 

Miesto podujatia: Námestie slobody, Stará Turá

Dátum konania: 23.10.2021

Čas konania: 8:00 - 13:00

 

 
15. 10. 2021 | Rubrika: Oznamy

Koronavírus - Covid automat

 

Všetky aktuálne opatrenia a informácie o Covid-19 nájdete na korona.gov.sk

 

Covid Automat - aktuálny týžďeň

covid.png

Covid Automat - budúci týžďeň

bude aktualizované..

 
 
29. 9. 2021 | Rubrika: Oznamy

Zverejnenie rozhodnutia o umiestení líniovej stavby

21. 9. 2021 | Rubrika: Oznamy

Doručenie verejnou vyhláškou

Vec: Doručenie verejnou vyhláškou

 Dátum: 24.10.2013

Verejná vyhláška O oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Zdenka Parčiová, Kostolné

Písomnosť : List VZP a EOS KSI Slovensko s.r.o. je uložená na Obecnom úrade v Kostolnom v kancelárii , Kostolné č.1.

Z dôvodu, že pobyt účastníka nie je známy, doručuje sa uvedená písomnosť Obci Kostolné s.č.1,  zo dňa 24.8.2021. verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia §35 ods. 2 zákona
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Kostolnom, v kancelárii v  úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní , posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 Miroslav Cibulka - starosta obce

Potvrdenie obce o dobe vyvesenia:

Táto vyhláška bola vyvesená od 25.8.2021 do  ..................   Úradná tabuľa, Kostolné 1

Táto vyhláška bola vyvesená na oznamy web stránka obce od 25.8.2021 do..................

 Facebook stránka Obce Kostolné od 25.8.2021   

                                                                                    Miroslav Cibulka - starosta obce

 
25. 8. 2021 | Rubrika: Oznamy

Výberové konanie riaditeľa/riaditeľky MŠ

 
20. 7. 2021 | Rubrika: Oznamy

Obec Kostolné je súčasťou projektu NP TOS

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 - 2020. Nadväzuje na dva národné projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných projektov.

Viac sa dozviete na podstránke "Opatrovateľská služba"

 
8. 6. 2021 | Rubrika: Oznamy

Vyhlásenie výberového konania ZŠ Kostolné

1. 6. 2021 | Rubrika: Oznamy