Choď na obsah Choď na menu
 


Opatrovateľská služba

Príspevky

Ekonomicky oprávnené náklady - Opatrovateľské služby za rok 2022

26. 5. 2023 | Rubrika: Opatrovateľská služba

IDA - inteligentná domáca asistentka pre seniorov

 

IDA – Inteligentná domáca asistentka

 

ida bez kamier a mikrofonov

 

IDA je založená na nepretržitom monitorovaní domácich priestorov prijímateľa pomocou relevantných senzorov ako aj monitorovaní jeho pohybu mimo domácnosti. Zaznamenané signály budú spracované a za pomoci rôznych algoritmov vyhodnocované, čo umožní systému identifikovať vznik neštandardnej situácie vyžadujúcej potrebnú pomoc. Systém na rizikovú situáciu následne upovedomí  dohliadajúcu osobu zaslaním krátkej písomnej správy.

Pri poskytovaní sociálnej služby je v domácnosti prijímateľa nainštalovaný elektronický systém IDA, pozostávajúci zo senzorov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla a trackera. Systém IDA funguje bez kamier a mikrofónov, nesleduje a nenarúša súkromie prijímateľa.

Zapožičanie monitorovacej sady IDA, jej inštalácia a nastavenie v domácnosti klienta a prípadné servisné služby sú bezplatné. Je potrebné internetové pripojenie. 

!!! V prípade, ak internet doma nemáte, môžeme vám sprostredkovať jeho zapojenie za výhodnú cenu 3 eurá mesačne. !!!

ako to funguje

 

 

Informácie pre prijímateľov sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

 

Aké podmienky musí potenciálny prijímateľ sociálnej služby  splniť pre využitie sociálnej služby

Sociálna služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je primárne určená pre prijímateľov, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:  

  • žijú v domácnosti samostatne, prípadne trávia prevažnú časť dňa doma sami
  • majú nepriaznivý zdravotný stav resp. zhoršenú fyzickú kondíciu
  • majú domácnosť vybavenú pevným internetom
  • pre monitorovanie pohybu mimo domácnosti  majú  aktivované základné mobilné dáta

 

Čo musí potenciálny prijímateľ sociálnej služby  urobiť ak mám záujem využiť sociálnu službu

Pre využitie sociálnej služby monitorovanie a signalizácie potreby pomoci prostredníctvom elektronického systému IDA odporúčame nasledovný postup:

Potenciálny prijímateľ vyhľadá v zozname poskytovateľov sociálnej služby v najbližšom okolí (kontaktné údaje na poskytovateľov sú uvedené na tejto stránke v osobitnej záložke „Kontaktné údaje na poskytovateľov sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“). Najvhodnejším pre žiadateľa je poskytovateľ, ktorý poskytuje službu v okrese bydliska potenciálneho prijímateľ,, prípadne s miestom poskytovania služby geograficky najbližšom. V prípade, akýchkoľvek nejasností pri vyhľadávaní odporúčame kontaktovať Trenčiansky samosprávny kraj na doleuvedených kontaktných miestach.

Žiadateľ kontaktuje poskytovateľa a vyplní Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v ktorej uvedie požadované informácie potrebné na preverenie, či je pre neho sociálna služba vhodná. K žiadosti priloží Potvrdenie o zdravotnom stave od svojho všeobecného  lekára.

Poskytovateľ sociálnej služby po vyplnení žiadosti  žiadateľom vyhodnotí vhodnosť sociálnej služby. Po kladnom vyhodnotení žiadosti pristúpi k sociálnemu šetreniu prostredníctvom dotazníka, z ktorého získa podrobnejšie informácie pre pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady IDA.

Poskytovateľ sociálnej služby elektronicky zašle žiadosť o pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady IDA prevádzkovateľovi systému, Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

Po schválení žiadosti o pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady je žiadateľ kontaktovaný poskytovateľom služby, ktorý organizačne zabezpečí inštaláciu monitorovacej sady.

Inštalácia monitorovacej sady bude prebiehať za účasti žiadateľa/prijímateľa sociálnej služby, dohliadajúcej osoby, poskytovateľa služby a technika.

 
14. 10. 2022 | Rubrika: Opatrovateľská služba

Ekonomicky oprávnené náklady - Opatrovateľské služby za rok 2021

 

Obec Kostolné poskytlo v roku 2021  1185 hodín opatrovateľskej služby s ekonomicky oprávnenými nákladmi 5,54 eur/hod.

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021.pdf

 
9. 3. 2022 | Rubrika: Opatrovateľská služba

Ako postupovať, ak ste v situácii, že váš blízky potrebuje pomoc opatrovateľky/opatrovateľa

 
8. 6. 2021 | Rubrika: Opatrovateľská služba

Národný projekt Terénnej opatrovateľskej služby

 
8. 6. 2021 | Rubrika: Opatrovateľská služba