Choď na obsah Choď na menu
 


Ako postupovať, ak ste v situácii, že váš blízky potrebuje pomoc opatrovateľky/opatrovateľa

article preview

 

Ako postupovať, ak ste v situácii,

že váš blízky potrebuje pomoc opatrovateľky/opatrovateľa

 

1. krok: Stiahnete si Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Môžete tak urobiť tu alebo na podstránke "Tlačivá". Ak nemáte prístup k internetu, tlačivo poskytneme na obecnom úrade. Žiadosť vyplníte a prinesiete alebo inak doručíte na Obecný úrad v Kostolnom, kde ju potvrdíme.

2. krok: Potvrdenú žiadosť odnesiete na Mestský úrad Stará Turá, sociálny odbor. Prílohou k žiadosti je aj zdravotná dokumentácia žiadateľa nie staršia ako šesť mesiacov.

3. krok: Po spracovaní žiadosti na sociálnom odbore v Starej Turej, vydá úrad v Starej Turej Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

4. krok: V prípade, ak budete mať záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby obcou Kostolné, predložíte potrebné údaje a majetkové pomery za účelom podpísania zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Kostolné v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (návrh zmluvy nájdete nižšie) Ide o domácu (terénnu) opatrovateľskú službu. Keďže Obec Kostolné nemá vlastné opatrovateľky, opatrovateľku/opatrovateľa si hľadá žiadateľ (jeho rodina) s pomocou obce vo forme zverejnenia inzerátu o hľadaní opatrovateľky/opatrovateľa.

5. krok: Obec uzatvorí so žiadateľom - prijímateľom sociálnej služby Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej sociálnej služby terénnou formouObec Kostolné zamestná opatrovateľku/opatrovateľa na dohodnutý úväzok, maximálne na 7,5 hodiny denne. Prijímateľ prispieva na poskytovanie opatrovateľskej služby sumou 1€/hodinu. 

Kvalifikačné predpoklady na prácu opatrovateľky

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

NÁVRH - zmluva o poskytovaní terénnej opatrovateľskej služby