Choď na obsah Choď na menu
 


Referendum 2023

Príspevky

Výsledky REFERENDA 2023 v Kostolnom

 
24. 1. 2023 | Rubrika: Referendum 2023

Informácia pre voliča

 
13. 1. 2023 | Rubrika: Referendum 2023

INFORMÁCIA O ZÁPISE OPRÁVNENÉHO VOLIČA DO ZOZNAMU OPRÁVNENÝCH VOLIČOV ŠPECIÁLNEJ OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 
11. 1. 2023 | Rubrika: Referendum 2023

Oznámenie e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

O Z N A M

Obec Kostolné  oznamuje, že pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023 má e-mail adresu obec@kostolne.sk na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Oznámenie email adresa.doc

 
5. 12. 2022 | Rubrika: Referendum 2023

Oznámenie e-mailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena do okrskovej komisie

 

O Z N A M

Obec Kostolné  oznamuje, že pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023 má e-mail adresu obec@kostolne.sk na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií.

 

Oznámenie email adresa.pdf

 
16. 11. 2022 | Rubrika: Referendum 2023

Menovanie zapisovateliek okrskových komisií 2023

MENOVANIE

 

zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie č. 1 pre Referendum v roku 2023

 

Miroslav Cibulka, starosta obce Kostolné, v zmysle § 19 ods. 4 a 5 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

menujem za zapisovateľku Okrskovej volebnej komisie č. 1  Obce Kostolné,
pre Referendum v roku 2023

Vieru Šipkovskú

 

zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie č. 2 pre Referendum v roku 2023

 

Miroslav Cibulka, starosta obce Kostolné, v zmysle § 19 ods. 4 a 5 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

menujem za zapisovateľku Okrskovej volebnej komisie č. 2  Obce Kostolné,
pre Referendum v roku 2023

            Ing. Zuzanu Kubišovú

 

 

Menovanie zapisovateliek okrskových komisií.pdf

 
16. 11. 2022 | Rubrika: Referendum 2023

Utvorenie volebných okrskov a volebných miestností pre referendum 2023

 

 

 

 

 

 

 
8. 11. 2022 | Rubrika: Referendum 2023

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

8. 11. 2022 | Rubrika: Referendum 2023

Vyhlásenie referenda 21.1.2023

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum

a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

 
8. 11. 2022 | Rubrika: Referendum 2023