Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy

Príspevky

Výkup papiera 28.3.2023

 

Vážení občania,

dňa 28. marca 2023 v čase 16.50 - 17:10 bude výkup papiera pred Obecným úradom v Kostolnom.

Podmienky: 

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

Plagát - výkup papiera 28.3.2023.jpg

 
23. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy

Zariadenie opatrovateľskej služby ,,Nezábudka" - voľné kapacity 2023

 
20. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy

Kurz výroby píšťaly

 

 

KURZ VÝROBY PÍŠŤALY KONCOVKY

Oživiť kus surového dreva do stavu, že vydáva zvuk je neuveriteľný zážitok. Prinášame vám ho vo forme kurzu, kde si pod vedením lektora vlastnoručne vyrobíte píšťalu – koncovku zo surového kusu dreva až po hudobný nástroj, ktorý vám zostane.  A potom už len cvičiť a cvičiť, aby to hralo. Nie každá píšťala musí mať dierky. Takzvaná píšťala koncovka, známa aj ako goralská píšťalka, je rovná vŕtaná píšťala, na ktorej sa prefukovaním do harmonických tónov, zatváraním a otváraním spodného konca píšťalovej trubice tvorí charakteristický zvuk. Zaraďuje sa medzi drevené dychové nástroje. Vzhľadom na svoju dĺžku má pomerne úzke vŕtanie a vďaka tomu sa ľahko prefukuje na vyššie tóny. Koncovky sa podľa požadovaného ladenia vyrábajú rozlične dlhé. Zvyčajný materiál na ich výrobu je drevo bazy čiernej alebo liesky obyčajnej. Používa sa predovšetkým v ľudovej hudbe. Tradične na píšťaly koncovky hrali pastieri. Pastieri si vedeli koncovku sami vyrobiť, či už na salaši alebo aj priamo na paši, z ľahko obrábateľnej liesky, ktorú si každý výrobca zdobil vlastným spôsobom. V súčasnosti sa ku koncovke niektorí hudobníci vracajú a tvoria piesne s jej využitím, napríklad vo word musicethno a folk metale.

Kurz organizuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK. Uskutoční sa       6. mája 2023 od 8.00 do 18.00 h v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave (služobný vchod na prízemí – malá nácviková sála). Kurz je vhodný pre dospelých a mládež od 15 rokov. Materiály a pomôcky, s ktorými budete počas kurzu pracovať, zabezpečí lektor. Na kurz si treba priniesť ostrý nožík.  

​Kurz vedie Jozef Hupka (Duchoslav).  

Cena kurzu je 30,- €/ účastník.

V prípade záujmu o kurz sa prihláste v Centre tradičnej kultúry, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, telefonicky 034/621 32 52, 0918 968 706 alebo napíšte správu na e-mail eva.cmelova@ctk.tsk.sk do 28. apríla 2023 (minimálny počet účastníkov - 4 osoby, maximálny počet účastníkov - 8 osôb).

Centrum tradičnej kultúry v Myjava, OvZP TSK

 
17. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy

Deň vody 2023 - TVK

 
17. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy

Zvýšené riziko požiarov - nevypaľujte trávnaté porasty 2023

 

Vážení  občania !

V jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť  ovplyvňujú  najmä požiare, ktoré vznikajú následkom  porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie  porastov,  zakladanie ohňov v prírode ale aj  spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú  naše spoločné lesné bohatstvo.   Vypaľovanie suchých porastov je  zakázané ale každoročne sa tento  jav   opakuje a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,   

nevypaľujte suché trávnaté porasty !  

  nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň     

  rozšíriť!

na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len miesta  na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste!  

nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese  !   

Hasiči upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajme  predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajme  sa  v prírode zodpovedne a ohľaduplne.

Usmernenie pre obce 2023.pdf

 
17. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy

Nábor zamestnancov - SUBTIL Myjava

 
9. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy

13. ročník Gulášfest a čamprla

 

Vážení občania, priatelia obce Kostolné,
pripravujeme pre Vás už 

13. ročník súťaží vo VARENÍ GULÁŠU A HRY ČAMPRLA,

ktorá sa uskutoční 19. augusta 2023.
Táto letná akcia patrí medzi najobľúbenejšie v okolí, čo je vidieť aj na počte návštevníkov.
Prihlásiť do súťaže vo varení gulášu sa môžete do 30. júla 2023 alebo do naplnenia kapacity na obecnom úrade osobne, mailom alebo telefonicky
 

032 779 02 40
 

obec@kostolne.sk

 
1. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy

PETÍCIA za zaradenie NsP Myjava do II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc

 
Vážení občania,
 
Podľa kategorizácie nemocníc Ministerstvom zdravotníctva SR bola Nemocnica s poliklinikou Myjava zaradená do I. kategórie, tzv. komunitná nemocnica. Podľa tohto rozdelenia bude nemocnica môcť vykonávať iba také medicínske programy, ktoré predpisuje zákon a v prípade, ak bude chcieť poskytovať ďalšie programy nemocníc vyššej úrovne (tzv. doplnkové programy), bude musieť požiadať ministerstvo o rozhodnutie vo veci ich schválenia.
V súčasnosti poskytuje akútnu i plánovanú zdravotnú starostlivosť pre spádové územie s asi 70 000 obyvateľmi z okresov Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Senica. Z hľadiska rozsahu poskytuje pacientom ambulantnú, ústavnú a lekársku starostlivosť, zabezpečuje ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých, aj pre deti a dorast a prevádzkuje záchrannú zdravotnú službu. Nájdeme v nej osem lôžkových oddelení s kapacitou 195 lôžok.
 
Podľa zákona má mať aspoň 90 % poistencov čas dojazdu do nemocnice II. a vyššej kategórie najviac 30 minút. Najbližšie takéto zariadenia od Myjavy budú v Skalici a v Trenčíne, pričom ale túto časovú podmienku nie je možné z geografického hľadiska splniť.
Nová kategorizácia nemocníc negatívne ovplyvní poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji. Kraj žiada preradenie dvoch nemocníc do vyššej kategórie aj sprístupnenie dát, z ktorých nová kategorizácia vychádza. Z dôvodu zachovania dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti pre občanov Trenčianskeho kraja, najmä okresov Myjava a Partizánske, TSK žiada MZ SR o preradenie NsP Myjava a Nemocnice na okraji mesta, n. o. Partizánske do II. úrovne nemocníc. Župa za týmto účelom spustila petíciu.
 
Petíciu si môžete stiahnuť na priloženom linku Petícia - zaradenie nemocníc.pdf a priniesť na Obecný úrad Kostolné. Podpísať ju môžete aj priamo na obecnom úrade.
 
Ďakujeme.
 
1. 2. 2023 | Rubrika: Oznamy

,, Mestám a obciam zhasína nádej"

 
28. 1. 2023 | Rubrika: Oznamy

Oznam o prerušení dodávky pitnej vody

 

TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. oznamujú občanom, že 26. januára 2023 z dôvodu poruchy bude odstávka pitnej vody v časti Omanie približne do 12.00 hod.

 
26. 1. 2023 | Rubrika: Oznamy