Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy

Príspevky

Dane z nehnuteľností a poplatok za KO

 

Vážení občania,
je obdobie vyrubovania daní a poplatkov. Občanom s trvalým pobytom v Kostolnom do s.č. 276 sa rozhodnutia už roznášajú a v priebehu pár dní budú roznesené aj na kopaniciach.
Potom príde rad na chalupárov a v poslednom rade na vlastníkov iba pozemkov.
Zaplatiť môžete v hotovosti do pokladne aj na obecnom úrade, v čase od 7:30 do 12:30.
 
20. 4. 2023 | Rubrika: Oznamy

Odpis vodomerov 17.-19.4.2023

 

Vážení občania,

spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie oznamujú, že v dňoch 17.-19. apríla 2023 sa uskutoční odpis vodomerov v našej obci. Žiadajú o sprístupnenie vodovodných šácht.

 
17. 4. 2023 | Rubrika: Oznamy

Oznámenie o zatvorení pošty 13.4.2023

 
11. 4. 2023 | Rubrika: Oznamy

,,Upracme Kostolné" 22.4.2023

 

!!POZOR ZMENA TERMÍNU!!

 

Vážení občania,

 

šikovné mamičky z našej obce organizujú krásnu akciu

 

,,UPRACME KOSTOLNÉ"

 

ktorej cieľom je vyzbierať smeti v našej obci (areál ihriska, bočné uličky, "výpadovky",

prípadne ďalšie miesta podľa toho koľko nás bude). Akcia sa uskutoční v sobotu 22.4.2023 o

8:30 v parku pred Obecným úradom. Odpadové vrecia a jednorázové rukavice sú

zabezpečené.

 
Svoju účasť prosím nahláste na tel.č. 0949 889 051, aby boli zabezpečené ochranné
pomôcky a vrecia pre každého.
 
Staňte sa súčasťou celosvetovej iniciatívy “World Cleanup Day” (Svetový čistiaci deň),
ktorú každý rok aktivizuje vyše 150 krajín a milióny dobrovoľníkov po celom svete v zbieraní
odpadu v prírode, mestách a oceánoch.

 

 
23. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy

Výkup papiera 28.3.2023

 

Vážení občania,

dňa 28. marca 2023 v čase 16.50 - 17:10 bude výkup papiera pred Obecným úradom v Kostolnom.

Podmienky: 

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

Plagát - výkup papiera 28.3.2023.jpg

 
23. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy

Zariadenie opatrovateľskej služby ,,Nezábudka" - voľné kapacity 2023

 
20. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy

Kurz výroby píšťaly

 

 

KURZ VÝROBY PÍŠŤALY KONCOVKY

Oživiť kus surového dreva do stavu, že vydáva zvuk je neuveriteľný zážitok. Prinášame vám ho vo forme kurzu, kde si pod vedením lektora vlastnoručne vyrobíte píšťalu – koncovku zo surového kusu dreva až po hudobný nástroj, ktorý vám zostane.  A potom už len cvičiť a cvičiť, aby to hralo. Nie každá píšťala musí mať dierky. Takzvaná píšťala koncovka, známa aj ako goralská píšťalka, je rovná vŕtaná píšťala, na ktorej sa prefukovaním do harmonických tónov, zatváraním a otváraním spodného konca píšťalovej trubice tvorí charakteristický zvuk. Zaraďuje sa medzi drevené dychové nástroje. Vzhľadom na svoju dĺžku má pomerne úzke vŕtanie a vďaka tomu sa ľahko prefukuje na vyššie tóny. Koncovky sa podľa požadovaného ladenia vyrábajú rozlične dlhé. Zvyčajný materiál na ich výrobu je drevo bazy čiernej alebo liesky obyčajnej. Používa sa predovšetkým v ľudovej hudbe. Tradične na píšťaly koncovky hrali pastieri. Pastieri si vedeli koncovku sami vyrobiť, či už na salaši alebo aj priamo na paši, z ľahko obrábateľnej liesky, ktorú si každý výrobca zdobil vlastným spôsobom. V súčasnosti sa ku koncovke niektorí hudobníci vracajú a tvoria piesne s jej využitím, napríklad vo word musicethno a folk metale.

Kurz organizuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK. Uskutoční sa       6. mája 2023 od 8.00 do 18.00 h v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave (služobný vchod na prízemí – malá nácviková sála). Kurz je vhodný pre dospelých a mládež od 15 rokov. Materiály a pomôcky, s ktorými budete počas kurzu pracovať, zabezpečí lektor. Na kurz si treba priniesť ostrý nožík.  

​Kurz vedie Jozef Hupka (Duchoslav).  

Cena kurzu je 30,- €/ účastník.

V prípade záujmu o kurz sa prihláste v Centre tradičnej kultúry, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, telefonicky 034/621 32 52, 0918 968 706 alebo napíšte správu na e-mail eva.cmelova@ctk.tsk.sk do 28. apríla 2023 (minimálny počet účastníkov - 4 osoby, maximálny počet účastníkov - 8 osôb).

Centrum tradičnej kultúry v Myjava, OvZP TSK

 
17. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy

Deň vody 2023 - TVK

 
17. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy

Zvýšené riziko požiarov - nevypaľujte trávnaté porasty 2023

 

Vážení  občania !

V jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť  ovplyvňujú  najmä požiare, ktoré vznikajú následkom  porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie  porastov,  zakladanie ohňov v prírode ale aj  spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú  naše spoločné lesné bohatstvo.   Vypaľovanie suchých porastov je  zakázané ale každoročne sa tento  jav   opakuje a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,   

nevypaľujte suché trávnaté porasty !  

  nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň     

  rozšíriť!

na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len miesta  na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste!  

nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese  !   

Hasiči upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajme  predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajme  sa  v prírode zodpovedne a ohľaduplne.

Usmernenie pre obce 2023.pdf

 
17. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy

Nábor zamestnancov - SUBTIL Myjava

 
9. 3. 2023 | Rubrika: Oznamy