Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy

Príspevky

Cenník palivového dreva 2023

25. 1. 2023 | Rubrika: Oznamy

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 17.2.2023

 

Vážení občania,
Združenie rodičov pri MŠ a obec Kostolné pozývajú Vás a Vaše detičky, vnúčatká a pravnúčatká na FAŠIANGOVÝ KARNEVAL, ktorý sa uskutoční dňa 17.2.2023 o 15:30 hod. v Kultúrnom dome v Kostolnom.
Tešíme sa na deti aj dospelých v maskách.
 
Program:
1. Diskotéka, prezentácia masiek
2. Súťaže
3. Tombola
4. Ocenenie masiek
5. Pochovávanie basičky ľudový fašiangový program detí
 
Občerstvenie:
Otvorený bufet
Domáce mäsové výrobky a iné dobroty pre deti aj dospelých
 
Hrať nám bude: DJ DUDO
Účasť detských masiek nahláste telefonicky na číslo:
0948 129 180 Tešíme sa na Vás.
 
 
25. 1. 2023 | Rubrika: Oznamy

Dôležitý oznam !!

 

Vážení občania,

* v deň zberu vytriedeného odpadu vyložte iba PLNÉ vrecia a zaviazané

* pri zvoze KOMUNÁLNEHO odpadu budú vyvezené iba PLNÉ smetné nádoby na komunálny odpad. Nádoby, ktoré nebudú naplnené NEBUDÚ VYVEZENÉ

 

PREČO BUDÚ VYVEZENÉ IBA PLNÉ NÁDOBY

!! Obec platí za množstvo (hmotnosť) komunálneho odpadu vyvezeného na skládku, ale tiež za každú jednu smetnú nádobu bez ohľadu na množstvo odpadu v každej nádobe. Preto je ekonomicky nevýhodné, aby sa vyvážali poloprázdne smetné nádoby !!

 
19. 1. 2023 | Rubrika: Oznamy

Využite zľavu na vstupy do termálnych bazénov v Kúpeľoch Trenčianske Teplice

 

Vážení občania,

od 19. januára 2023 do 28. februára 2023 je možné využiť zľavu 50% na vstupy do termálnych bazénov v Kúpeľoch Trenčianske Teplice:

Do termálnych bazénov je možný vstup len pre osoby nad 18 rokov.

Liečivá termálna voda v kúpeľoch uvoľňuje svalové napätie a pôsobí na všetky bolestivé stavy pohybového aparátu – najmä kĺbov a chrbtice. Zlepšuje tiež kvalitu pokožky. Je ideálnym riešením na relaxáciu a regeneráciu organizmu, ako aj prevenciou pred vznikom chorôb.

Zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné. Platia vždy na 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v partnerskej obci alebo meste. Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

Všetky informácie: Termálne Kúpele Trenčianske Teplice: Oficiálna stránka: Kúpele v regióne (kupele-teplice.sk)

 
19. 1. 2023 | Rubrika: Oznamy

13. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc

 

Vandrovalo vajce...
 
vyhlasuje 13. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc
v spolupráci s obcou Bzince pod Javorinou, Centrom EUROPE DIRECT Banskobystrický región, ktorá sa bude konať od 10. marca 2023 v Bzinciach pod Javorinou,
miestna časť Cetuna.
 
VIPA SK sa venuje okrem iných aktivít aj rozvoju vidieka a zachovávaniu ľudových tradícií. Výstava zúčastnených výrobcov s ich kraslicami sa uskutoční v Kultúrnom dome Cetuna. Zúčastniť sa jej môžu výrobcovia, ktorí sa venujú výrobe kraslíc. Prehliadka kraslíc bude v piatich kategóriách.
 
Použité techniky kraslíc:
1. maľované, 2. drôtované, 3. vyškrabávané, 4. voskované + batikované,
5. olepovaná technika – slama, bavlnky, látka, sitina.
 
Poslať môžete po 3 kusy z každej techniky na adresu:
Obecný úrad Bzince pod Javorinou
Dr. Rudolfa Macúcha 348/1
916 11 Bzince pod Javorinou
 
Termín doručenia: najneskôr do 6. 3. 2023
Po ukončení prehliadky môžete kraslice vyzdvihnúť na slávnostnom vyhodnotení súťaže.
 
Doručené výrobky bude hodnotiť komisia a návštevníci výstavy.
Bude k dispozícií aj internetové hlasovanie.
 
Upozornenie pre výrobcov:
Prosíme dodržať vyhlásené techniky. Pokiaľ zašlete inú techniku, ako je v propozíciách, tento výrobok nebude súčasťou prehliadky.
 
Termín vyhodnotenia prehliadky plánujeme 3. 4. 2023.

Plagát - vandrovalo vajce.jpg

 
17. 1. 2023 | Rubrika: Oznamy

Zatvorenie obecného úradu počas vianočných sviatkov 2022

 
Vážení občania,
Obecný úrad v Kostolnom bude z dôvodu čerpania dovolenky v čase od 23. decembra 2022 do 1. januára 2023 ZATVORENÝ.
V prípade nutnosti (úmrtie) môžete volať počas pracovných dní na tel. číslo 0905 833 604 (p. Štrbová).
 
20. 12. 2022 | Rubrika: Oznamy

Vianočná zabíjačka 29.12.2022

 

Vážení občania, 

OŠK Slovan Kostolné a priatelia Obce Kostolné Vás srdečne pozývajú na VIANOČNÚ ZABÍJAČKU, ktorá sa bude konať dňa 29. decembra 2022 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome Kostolné. Tešiť sa môžete na ochutnávku zabíjačkových špecialít s možnosťou zakúpenia týchto výrobkov, živú hudbu a  nebude chýbať ani občerstvenie v podobe alkoholických a nealkoholických nápojov.

Plagát zabíjačka 2022.jpg

 
19. 12. 2022 | Rubrika: Oznamy

Dotácia pre nezaopatrené deti, na ktoré je súdom určené výživné do 150€

 

Vážení občania, 

v spolupráci s ÚPSVaR Vám dávame na vedomie:

Podľa Nariadenia vlády č. 103/2022 vo veci poskytnutia jednorazových dotácií na podporu humanitárnej pomoci, § 3a ods. 1 písm. e), možno požiadať o  dotáciu vo výške 100 Eur určenú  nezaopatreným deťom, ktorým bolo vykonateľným rozhodnutím súdu určené výživné  najviac  vo výške  150 Eur.

Žiadateľom o dotáciu je fyzická osoba (rodič dieťaťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa), ktorá je prijímateľom súdom určeného výživného.

Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť posledné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti.

Žiadosť možno podať do 31.12.2022 elektronicky, poštou, alebo osobne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci úradných hodín.

 
19. 12. 2022 | Rubrika: Oznamy

Kalendár vývozu KO na rok 2023 a zmena v zbere triedeného odpadu

 

Vážení občania,

od 1.1.2023 nastanú zmeny v našej obci ohľadne zberu triedeného odpadu. Plasty, kovy a papier sa v obci a na Babulicovom Vrchu budú zberať spred rodinných domov. Do každej domácnosti v týchto lokalitách budú koncom decembra tohto roku doručené žlté a modré mechy, kalendár vývozu triedeného a komunálneho odpadu a tiež plagát ,,Ako triediť odpad". Tieto tri druhy triedeného odpadu sa budú zberať v rovnaký deň. V žltom vreci plasty a kovy, v modrom vreci papier. Stojiská na sklo ostávajú zachované.

!! V ostatných častiach obce - U Mihálikov, U Hučkov, U Tížikov, U Medveďov, U Hajtúnov budú stojiská na triedený odpad (plasty, kovy, papier) zachované !!

Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov je pre občana BEZPLATNÝ. Poplatok za komunálny odpad NEOBSAHUJE náklady na financovanie triedeného zberu v obci! 

Preto by malo byť aj vo Vašom záujme triediť odpad čo najzodpovednejšie a znížiť tak množstvo komunálneho odpadu. Čím viac komunálneho odpadu bude obec tvoriť, tým viac bude obec nútená zvýšiť poplatok za komunálny odpad. Prosím, dbajte na dôslednosť vytriedeného odpadu, pomáhať Vám pri tom bude plagát ,,Ako triediť odpad".

Kalendár vývozu 2023.pdf

Ako triediť odpad.jpg

 
9. 12. 2022 | Rubrika: Oznamy

Zmena otváracej doby 30.11.-2.12.2022

Vážení občania,

vedúca Slovenskej pošty v Kostolnom oznamuje, že od 30.11. do 2.12.2022 bude pošta otvorená nasledovne:

Str. 30.11.2022:  12:30 - 14:45

Štv. 1.12.2022:    12:30 - 14:45

Pia. 2.12.2022:    12:30 - 14:45

 
30. 11. 2022 | Rubrika: Oznamy