Choď na obsah Choď na menu
 


2% z dani z príjmu pre našu MŠ Kostolné

 

Vážení občania,

aj tento rok môžete poukázať 2% z dani z príjmu na podporu našej MŠ Kostolné, finančné prostriedky budú použité na potreby detí z materskej školy. Nakoľko MŠ nemá svoje združenie, preto sa poukazujú 2% na OŠK Slovan Kostolné. Všetky finančné prostriedky pre MŠ Kostolné budú z OŠK Slovan Kostolné odovzdané riaditeľke Materskej školy Kostolné.

Tlačivo nájdete v prílohe a vyplnené spolu s ,,Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti", ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ, môžete odovzdať na Obecnom úrade v Kostolnom alebo na daňovom úrade príslušného Vášmu trvalému bydlisku. V prípade SZČO je potrebné vyplniť v ,,Daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby" oddiel XII - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.

IČO: 42273731

Obchodné meno: Obecný športový klub Slovan Kostolné

Daruje 2% tlačivo.pdf

article preview