Choď na obsah Choď na menu
 


Vytvorenie okrskov 2022

 

O Z N A M
Starosta Obce Kostolné Miroslav Cibulka utvoril dva volebné okrsky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov :
 

Volebný okrsok č.1
Volebná miestnosť- Kultúrny dom Kostolné č.92
Voliči: Kostolné

 

Volebný okrsok č.2
Volebná miestnosť – Kultúrny dom Babulicov Vrch č.377
Voliči: Babulicov Vrch, U Tížikov, U Mihálikov, U Hajtúnov,
U Medveďov, U Hučkov.

Oznam - vytvorenie volebných okrskov.doc