Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy k voľbám 2022

Príspevky

Infokampaň k spojeným voľbám

 
19. 10. 2022 | Rubrika: Oznamy k voľbám 2022

Informácia o utvorení špeciálnej volebnej komisie

 

Informácia o utvorení špeciálnej volebnej komisie 

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. K 30. septembru 2022 je vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, resp. karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) sa uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o špeciálnom hlasovaní“).

Z uvedeného vyplýva, že voliči, ktorí majú ku dňu konania spojených volieb prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (osoby s nariadenou karanténou alebo izoláciou v súvislosti s ochorením COVID-19) a osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti (ďalej spolu len „oprávnení voliči“), budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktoré budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie. 

Utvorenie špeciálnej volebnej komisie v spojených voľbách 2022.pdf

 
14. 10. 2022 | Rubrika: Oznamy k voľbám 2022

E-mail adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do miestnej a okrskovej volebnej komisie

 

 

     O Z N A M

Obec Kostolné  oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov má E-mail adresu obec@kostolne.sk na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie e-mail adresy.doc

 
27. 7. 2022 | Rubrika: Oznamy k voľbám 2022

Vytvorenie okrskov 2022

 

O Z N A M
Starosta Obce Kostolné Miroslav Cibulka utvoril dva volebné okrsky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov :
 

Volebný okrsok č.1
Volebná miestnosť- Kultúrny dom Kostolné č.92
Voliči: Kostolné

 

Volebný okrsok č.2
Volebná miestnosť – Kultúrny dom Babulicov Vrch č.377
Voliči: Babulicov Vrch, U Tížikov, U Mihálikov, U Hajtúnov,
U Medveďov, U Hučkov.

Oznam - vytvorenie volebných okrskov.doc

 
26. 7. 2022 | Rubrika: Oznamy k voľbám 2022