Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Stavanie mája v Kostolnom 28. mája 2023

 

 

Táto krajina pripomína babkinu truhlicu,

otvoríš ju a zrazu ti v srdci zazvoní radosť, spomienka a tradícia.

Skutočne táto tradícia stavania májov sa v Kostolnom opakuje a opakuje a je vždy iná, vždy jedinečná. Prečo? Jednoduchá odpoveď, lebo ju tvoria občania našej obce, či sú to starousadlíci, chalupári, občania patriaci do obce, ale gro tvoria deti, ktoré sú lákadlom šťastím pri každej akcii v obci. Sú to deti od tých najmenších, sotva na pied od zeme obrazne povedané.

Na konci apríla v parku pred obecným úradom znela hudba v miestnom rozhlase, ktorá prilákala dospelých k postaveniu mája. Vďaka šikovným rukám mužov sa máj za povzbudzovania detí, ale i ostatných prítomných svojou majestátnosťou vytýčil do výšky. Po tomto akte sa ujala slova riaditeľka materskej školy Adriana Hradská, ktorá vo svojom príhovore oboznámila prítomných rodičov, starých rodičov, občanov obce s programom, ktorý o chvíľku predviedli deti materskej školy.

„Stavanie májov je jednou z najaktívnejších obyčají, ktoré sa zachovali dodnes a patria k tradíciám jarného slnovratu. No skôr ako prišla do chotára jar, naši predkovia sa zbavovali zimy. Predstavovali si ju tak, že zviazali dve palice do kríža, slamou vytvarovali hlavou trup, obliekli do ženského pracovného kroja. Spievali po chotári, až prišli k potoku, Morenu vyzliekli a hodili dolu potokom, niekde ju predtým pálili. Toto robili dva týždne pred Veľkou nocou. Týždeň pred Veľkou nocou chodili dievčatká s letečkom. Vŕbovou halúzkou, ktorá bola ozdobená ručníčkom a vyfúknutými vajíčkami. No ako to naozaj bolo a ako sa na jarných lúkach hrali Vám teraz ukážu.“

Hovorí sa, že pieseň je most, ktorý spája ľudí a skutočné piesne, tance vyjadrili celé obdobie od ukončenia zimy až po obdobie stavania májov. Program tých najmenších z našej obce nenechal žiadneho z prítomných bez dojatia, ale najmä pocitu šťastia, radosti. Často si mnohí povzdychli popri slovách chvály, že to nie je možné čo tieto deti dokázali piesňami, tancami, pohybom a preto patrí obdiv a vďaka pani učiteľke materskej školy.

Po programe boli deti odmenené sladkosťami, cukríkmi či džúsikom, alebo si spoločne pochutnali na výbornom guláši a dospelí ho doplnili pivom, kofolou. Ale čo bolo výsledkom stavania mája v Kostolnom bol pocit spolupatričnosti, pohody, vytváranie vzájomných vzťahov, ktoré sa upevňovali po akcii pred týždňom s názvom „Upracme Kostolné.“

Prvomájová akcia bola ešte doplnená Tvorivými dielničkami detí zo základnej školy pod vedením pani riaditeľky Ingrid Plešovej. A akoby to bolo, keby deti materskej školy neroztancovali a nerozospievali i prítomných a to so zvukom harmoniky a ozembuchu. Tanec a spev trval do neskorých večerných hodín, kedy kvapky dažďa donútili prítomných sa rozísť.

Stavanie mája v sobotu sa uskutočnilo i v časti Babulicov Vrch, už tradične za organizácie hasičov a ani tu nechýbal pocit spolupatričnosti. Hľadajme ľudia čo nás spája, hľadajme všetci to, čo nás spája a nemôžeme sa nenájsť. Obec Kostolné spojilo stavanie májov.

 

VLASTA CIBULKOVÁ

 
19. 5. 2023 | Rubrika: Kultúra a spoločenské dianie | Fotografie: Stavanie mája 2023

Najdené zložky

Stavanie mája 2023

19. 5. 2023
20
0