Choď na obsah Choď na menu
 


Spomienka na Stanka Cibulku 2018

p1040804.jpg

Stankovi Cibulkovi z lásky

Takto možno nazvať akciu  v Kostolnom  24.mája 2018 , kedy sa priestor miestneho cintorína zaplnil občanmi Kostolného , ale najmä sa tu prezentovali hudobníci v krojoch. Nebola to posledná rozlúčka, ale spomienka muzikantov ľudových hudieb k 10. Výročiu úmrtia primáša Stanislava Cibulku narodeného v roku 1936 v Kostolnom v rodine muzikanta Martina Cibulku. Pri hrobe sa stretli členovia súboru Čečenka z Bratislavy a Družba z Trenčína., aby piesňami vzdali úctu známemu muzikantovi. Po spomienke nad hrobom sa zúčastnení presunuli do priestorov kultúrneho domu, kde pokračoval spomienkový program zameraný na ľudovú hudbu a pieseň, ktorý uvádzal pán Alino Špaček. Hlavný organizátor akcie spoločne s Obecným úradom Kostolné . V spomienkach pána Grusku sme sa dozvedeli o najznámejšom muzikantovi z Kostolného primášovi Stankovi Cibulkovi, učiteľovi hudobnej výchovy v základnej škole, učiteľovi hry na husle v hudobnej škole, ktorý ešte ako študent v Trenčíne robil primáša v súbore Trenčan, neskoršie súboru Kopaničiar   a sám bol primášom rodinnej kapely rodiny Cibulkovcov. Dovoľte v krátkosti popísať rod Cibulkovcov, ktorý šíril umenie ľudovej hudby celé tri generácie.Prvou generáciou bol Michal Cibulka huslista 1873-1945. Už ako 18 ročný nepoznal noty, ale poznal veľa ľudových piesnía tak založil kapelu, ktorej primášoval a jeho muzikanti boli samoukovia z okolitých dedín, hrávali na svadbách , ba dokonca v roku 1932 hrali naživo aj v Slovenskom rozhlase v Bratislave.Druhú generáciu tvorili ich synovia, ktorí v roku 1926 založili novú kapelu, už poznali noty a dokonca ovládali viaceré hudobné nástroje Ján Cibulka kontrabas, trubku, trombón. Okruh hrania tejto kapely sa rozšíril až po celom západnom  Slovensku ba i do Čiech a nya Moravu. Okrem svadieb a zábav hrali i na festivaloch ba dokonca sprevádzali aj žiacky tanečný súbor Základnej školy v Kostolnom, ktorý v roku 1957 a1958 získal dve celoštátne vyznamenania o ktorých s veľkou vďakou rozprával aj Prof.MUDr. Svetozár Haruštiak CSc. ,ktorý ako tanečník tancoval v Družbe a v Lúčnici a pri príležitosti tejto spomienky spolu s pánom Špačkom  predviedli tanec „starosvetská“ za doprovodu  PaeDr. Martina Janštu riaditeľa Základnej školy Košariská, ktorý zároveň pripravil aj videoprodukciu o Stankovi Cibulkovi.Nuž a tretiu generáciu muzikantov Cibulkovcov tvorili Stanislav Cibulka- primáš, syn Martina Cibulku, Ján a Miroslav Cibulkovci synovia Jána Cibulku, ktorí podľa potreby prizývali ďalších muzikantov najmä z Myjavy – bratov Švancarových , Jaroslava Dudíka. Pôsobenie tejto tretej generácie Cibulkovcov bolo veľmi široké, hrávali na zábavách, svadbách , plesoch, oldomášoch. Zúčastňovali sa folklórnych festivalov, Myjava , Východná, Detva, Strážnice, kde vystupovali samostatne, ale veľmi často doprevádzali folklórne súbory Zahraničných Slovákov z Paríža, New Yorkua z Toronta. Vystupovali v Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Belgicku i Francúzku  .Tieto tri generácie Cibulkovcov skončili svoju muzikantskú kariéru pre chorobu a nakoniec i odchodom do večnosti troch Cibulkovcov a zostal iba jeden žijúci Cibulkovský muzikant Miroslav, ktorý i v tento deň spomienky na svojho bratanca Stanka spomínal spolu s manželkou, synom Stankom s rodinou, súborom Družba z Trenčína , Čečinka z Bratislavy. K spomienkovej atmosfére prispeli tancom, piesňami a hudbou malí tanečníci , deti základnej a materskej školy pod vedením riaditeľky Adriany Hradskej . Potešili a naplnili radosťou srdcia prítomných a v nejednom oku sa zaleskla slza vďaky.Bolo to popoludnie plné spomienok, ale i potešenia a radosti z piesní nášho kraja , piesní, ktoré tak miloval Stanko Cibulka , ako to na záver pripomenul starosta obce Miroslav Cibulka, ktorý poďakoval všetkým účinkujúcim, organizátorom a prítomným za spomienku na rodáka, primáša Stanka Cibulku.Po skončení akcie sa ešte dlho vynárali spomienky pri posedení členov súborov a rodinných príslušníkov rodiny Cibulkovej .