Choď na obsah Choď na menu
 


mesiac úcty k starším-jubilanti2013

 

a-jubilanti-012.jpg 

„Radosť-spomienky „

Takto by sa dal nazvať 25. október 2013 v Kostolnom. Vysvetlenie je jednoduché. Detstvo predstavovali deti materskej školy a žiaci základnej školy, ktorí sa so svojim bohatým programom zameraným na úctu k starším, piesňami, básňami scénkami ,ale i tancami prihovárali starým rodičom , rodičom v preplnenej sále kultúrneho domu v Kostolnom. Prekrásny program vhodne dopĺňala jesenná výzdoba spolu s prehliadkou fotografií žiakov školy od jej založenia kde sa mohli nájsť aj 60 a70 roční jubilanti. Pekným doplnkom programu bola prehliadka receptov starých materí. Malú pozornosť od žiakov základnej školy dostali všetci účastníci tejto akcie venovanej seniorom a jubilantom.Po peknom programe starosta obce Miroslav Cibulka vo svojom príhovore hovoril o tom,že človek, ktorý sa dožije jesene života má v prvo rade právo na úctu, má právo rekapitulovať svoj život, ale i spomínať na detstvo, ktoré bolo nielen o detských hrách ,ale najmä o práci. Dospelosť bola práca, deti rodina vždy to bola i túžba vrátiť sa do náručia mám a k mozoľnatým rukám otcov.Po príhovore si jubilanti prevzali malé darčeky a zapísali sa do pamätnej knihy obce .Akciu spestril príchod poslanca NR SR Ing. Petráš , ktorý spolu s mjr. Ing.Husákom riaditeľom OO PZ Myjava pohovorili s občanmi o bezpečnosti osamelých starších a dôverčivých ľudí, ktorých zneužívajú podomoví predajcovia tovaru, či falošní odpočtári vody, plynu, elektriky . Nuž, aké by to bolo stretnutie seniorov bez bohatého pohostenia, keď oku lahodil pohľad na misy plné zákuskov a koláčov, ktoré s láskou a radosťou pripravili šikovné ruky senioriek našej obce. Posedenie spestrila ako vždy piesňami pani Štefka Matejovičová , stále plná elánu,ktorú už poznamenalo vyše 80 krížikov života.Čo povedať na záver , iba veľké ďakujem organizátorom-obecnému úradu, deťom materskej školy, žiakom základnej školy a ich pedagógom , personálu , seniorom a všetkým tým , ktorí prispeli k radostnej atmosfére tohto krásneho dňa.Ako povedal aj starosta: “Z úprimného srdca Vám želám, aby sa Vám vyhladili vrásky na čele, aby nezhaslo nadšenie pre všetko dobré a krásne, čo Vás v živote obklopuje , nedopustite, aby Vám v srdci vyhasla láska“.