Choď na obsah Choď na menu
 


Mesiac december 2015 v Kostolnom

vianoce-2015.jpg

„Človek a čas“

Človek  sa niekedy ťažko podriaďuje času, pretože tento kráča s tikotom hodín a možno veľa z nás si povzdychne , prečo sa ručičky hodín tak ponáhľajú, je to však jediná spravodlivosť, že všetkým rovnako plynie žitia čas, ale človek má vždy možnosť aspoň v myšlienkach tento čas zastaviť stíšiť sa , spomínať. Takáto bilancia predvianočného času ale i celoročného plynutia času bola pre všetkých obyvateľov obce Kostolné, keď ich 1. január prekvapil prekrásnou bielou perinou a do tejto zimnej krásy sa ozvali z obecného rozhlasu slová matrikárky Janky Štrbovej , ktorá v mene starostu obce Miroslava Cibulku venovala občanom obce, chalupárom a priateľom obce Kostolné vinš “ Polnocou už starý rok odišiel do spomienok, vkročili sme s iskrou v oku s priateľmi po našom boku s očakávaním do nového roku .Zabudnite na chvíľu na svoje starosti a vykročte do nového roku za svetlom zdravia, šťastia , lásky a radosti.“ Po týchto slovách si veľa z nás uvedomilo, ako je krásne žiť v našej obci , žiť druhým pre radosť.

Radosť sa začala rozdávať už 4. decembra, kedy v kultúrnom dome deti materskej školy a žiaci základnej školy privítali Mikuláša a čerta prekrásnym programom a odmenou im boli balíčky plné sladkostí a diskotéka.

20. decembra sa zas rozdávala radosť v Evanjelickom chráme Božom v Kostolnom, kde si na vianočnom koncerte ľudia dobrej vôle vypočuli skladby v podaní Branka Gajdoša, Adky Cibulkovej, Lenky Čandovej a Janky Holičovej. Spestrením koncertu bolo vystúpenie koledníkov –žiakov základnej školy pod vedením svojich učiteliek. Už tradične sa chrámom Božím niesli árie operného speváka Janka Pražienku a piesne gitarovej skupiny GEBULA z Myjavy a nechýbalo ani vystúpenie miestneho evanjelického spevokolu. Vďaka účinkujúcim koncert vniesol do sŕdc prítomných lásku, pokoj, porozumenie a radosť v predvianočnom čase.

 22.decembra, deň pred školskými prázdninami sa dedinou niesol spev malých koledníkov.

Na Štedrý deň občanom na cestu do chrámu božieho už svietilo aj nové verejné osvetlenie.

30.decembra na tradičnej zabíjačke si  pri hudbe i tanci  a v spoločnosti „prasiatka“ mohli  občania, chalupári, ale i návštevníci z okolia vychutnať zabíjačkové špeciality.

Tak sa čas prehupol do silvestrovskej zábavy a úderom polnoci si za zvuku kostolných zvonov a rachotu petárd a ohňostroja pripíjali v parku pred obecným úradom na zdravie do nového roku 2016 občania, chalupári a všetci priatelia obce Kostolné.

Nuž takto sme žili v Kostolnom celý december 2015, hoci bez snehu, bez slnka zakrytého hmlou,ale navzájom nás hrialo teplo vzájomnej blízkosti, porozumenia a spolupatričnosti, lebo je krásne žiť druhým pre radosť.