Choď na obsah Choď na menu
 


Voľby 2010

Voľby a znova voľby“

 

27. november 2010 bol na celom Slovensku dňom volebným. Poviete si , že tých volieb už bolo dosť. Komunálne voľby sú však iné , bližšie k občanovi, takže občanom iste nebolo jedno kto bude ich starostom, kto bol v tento deň v obci každý volil. Veď si volil starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva. Občania už čakali na otvorenie volebných miestností. Prvými voličmi 1.okrsku v Kostolnom boli manželia Belákoví ( na fotografii), ktorí v tomto roku oslávili zlatú svadbu a ruka v ruke svorne prišli odovzdať svoje hlasy. Občania prichádzali počas celého dňa do volebných miestností oboch okrskov o čom  svedčí účasť 72,64%. Pretože spočítanie hlasov miestnej volebnej komisie prebiehalo do neskorých hodín, občania už skoro ráno netrpezlivo očakávali na vyhlásenie miestneho rozhlasu. Ako občianku ma však zaujalo poďakovanie  v mene zvoleného starostu obce Miroslava Cibulku, ktorý v ňom všetkým poďakoval za dôveru, ale zároveň požiadal všetkých svojich občanov, priateľov obce, chalupárov o pomoc, radu a spoluprácu i nasledujúcom volebnom období. Boli to slová:

„Vážení občania!

V mene starostu Obce Kostolné Miroslava Cibulku sa chcem poďakovať všetkým občanom za prejavenú dôveru vo voľbách a prajem všetkým zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva veľa zdravia, síl a úspechov pri ďalšom zveľaďovaní obce za spolupráce a pomoci všetkých občanov, združení, priateľov obce i chalupárov. Verím, že v dobrom zdraví a porozumení sa nám všetkým bude dariť v ďalšom volebnom období ďalej budovať obec Kostolné , zachovávať a ďalej vytvárať priaznivé podmienky života pre všetkých občanov i priateľov obce. Ešte raz Vám ďakujem za prejavenú dôveru.“

 

 

Obrázok

Obrázok