Choď na obsah Choď na menu
 


Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa

URČENIE OTCOVSTVA PRED NARODENÍM DIEŤAŤA

Podľa ustanovenia § 91 ods. 1 zákona o rodine sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené Súhlasným vyhlásením rodičov.

V praxi prebieha určenie otcovstva Súhlasným vyhlásením rodičov tak, že obaja rodičia sa dostavia na matričný úrad, kde sa spíše zápisnica o súhlasnom vyhlásení rodičov, ktorá bude obsahovať označenie otca dieťaťa a tiež dohodu rodičov o priezvisku dieťaťa.

Pokiaľ by sa súhlasné vyhlásenie rodičov uskutočnilo až po narodení dieťaťa, bol by mu najprv vystavený rodný list bez uvedenia údajov otca a až následne, po súhlasnom vyhlásení rodičov, nový rodný list, v ktorom by už boli údaje otca doplnené.

Pri uskutočnení súhlasného vyhlásenia rodičov je potrebné predloženie týchto dokladov:

  • Občianske preukazy oboch rodičov
  • Právoplatný rozsudok o rozvode, pokiaľ je matka rozvedená
  • Úmrtný list manžela, pokiaľ je matka ovdovelá
article preview