Choď na obsah Choď na menu
 


Úmrtie

ÚMRTIE

Osoba, ktorá vybavuje úmrtie, predloží matričnému úradu (podľa miesta úmrtia zomretého) List o prehliadke mŕtveho. Tento doklad musí obsahovať údaje o zomrelom, musí byť opatrený pečiatkou a podpisom prehliadajúceho lekára a ošetrujúceho lekára. Jeden z listov musí byť originál – zostáva na matričnom úrade v Kostolnom.

List o prehliadke mŕtveho musí obsahovať aj dátum a hodinu úmrtia, ktorú určí lekár. Ak hodina a dátum na liste o prehliadke chýba, musia pozostalí vyhľadať lekára, ktorý je za tento úkon zodpovedný a ten musí údaj doplniť.

Na matrike predložíte:

  • 3-krát list o prehliadke mŕtveho
  • Občiansky preukaz nebohého
  • Občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje

 

!! Matrika na počkanie vydá úmrtný list + oznámenie o úmrtí. Osoba, ktorá vybavuje úmrtie obdrží žiadosť o príspevok na pohreb.

!! Na základe splnomocnenia pohrebnej službe, je pohrebná služba oprávnená vybaviť doklady na matričnom úrade za Vás !!

article preview