Choď na obsah Choď na menu
 


Poplatky za matričné úkony

19. 2. 2010

Správne poplatky : Zákon NR SR č.145/1995 Z.z.

Nahliadnutie do matrík (za každý zväzok)                                   1,50 EUR  

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi odčanmi SR       16,50 EUR

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi SR                                      16,50 EUR

Osvedčenie podpisu na listine (za každý podpis)      1,50 EUR

Osvedčenie odpisu(fotokópie) za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku              1,50 EUR

v českom jazyku                     3,00 EUR

Vyhotovenie odpisu, výpisu, alebo písomnej informácie z úradných kníh s výnimkou prvého výpisu z knihy narodení, manželstiev a úmrtí                 5,00 EUR

Overenie správnosti údajov v žiadosti o Výpis z registra trestov a Odpis z registra trestov        1,50 EUR + kolok  4,00 EUR