Choď na obsah Choď na menu
 


Druhopisy rodného, sobášneho a úmrtného listu

MATRIKA – vydanie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu

Od 01.10.2015 sú všetky úrady napojené na centrálny informačný systém matrík CISMA.

Občania môžu prostredníctvom tohto systému vybaviť matričné doklady (rodný, sobášny, úmrtný list) na najbližšom matričnom úrade, ktorý je v ich dosahu.

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis je možné vydať osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné doklady: žiadosť o vydanie matričného dokladu, občiansky preukaz žiadateľa.

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

article preview