Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Odpočet elektromerov na Babulicovom Vrchu 3.-10.11.2022

 

Vážení občania,

Západoslovenská distribučná oznamuje, že 3.-10.11.2022 bude vykonávať odpočet elektromerov na Babulicovom Vrchu. V prípade Vašej neprítomnosti vystavte stav elektromera na viditeľné miesto.

 
2. 11. 2022 | Rubrika: Oznamy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

 

Vážení občania,

ďakujeme, že ste si prišli splniť svoju ,,občiansku povinnosť" VOLIŤ. Napriek tomu, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí sme mali len jedného kandidáta na starostu, je pozoruhodné koľko občanov prišlo odovzdať svoj hlas a prejaviť tak svoju spokojnosť súčasnému starostovi obce a poslancom.

Starosta obce Miroslav Cibulka získal v týchto voľbách 208 hlasov.

scan.jpg

Výsledky volieb OSO 2022.jpg

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022

 

Gabriela Krumniklová

 
2. 11. 2022 | Rubrika: Smútočné oznámenia

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie 11.11.2022

 

 

 
7. 11. 2022 | Rubrika: Obecný úrad

Vyhlásenie referenda 21.1.2023

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum

a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

 
8. 11. 2022 | Rubrika: Referendum 2023

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

8. 11. 2022 | Rubrika: Referendum 2023

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 2022

8. 11. 2022 | Rubrika: Oznamy

Utvorenie volebných okrskov a volebných miestností pre referendum 2023

 

 

 

 

 

 

 
8. 11. 2022 | Rubrika: Referendum 2023

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 2022

 
Vážení občania,
dnes, 11. novembra 2022, sa uskutoční o 17tej hodine v Kultúrnom dome Kostolné USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.
Srdečne Vás pozývame!
 
11. 11. 2022 | Rubrika: Oznamy

Mikuláš v Kostolnom 6.12.2022

 

 

Milí rodičia, milí starí rodičia,

pozývame Vás do Kostolného na mikulášsku akciu. Zoberte svoje detičky, vnúčatká a spoločne príďte 6. decembra 2022 o 16.00 hod. privítať MIKULÁŠA a rozsvietiť stromček do parku pred obecný úrad.
Krásny program si pre Vás pripravili deti z MŠ a ZŠ, zahriať sa môžete vianočným punčom - alko aj nealko.
Balíčky pre deti je potrebné nahlásiť na obecnom úrade do 27.11.2022:

* osobne
* telefonicky - 0327790240, 0905833604
* mailom - obec@kostolne.sk

Cena balíka je 3€.

V prípade nepriaznivého počasia bude Mikuláš v Kultúrnom dome Kostolné.

!!!Rodičia detí z MŠ Kostolné a ZŠ Kostolné NENAHLASUJÚ tieto deti, ďalšie dieťaťa, ktoré MŠ a ZŠ v Kostolnom nenavštevuje je potrebné nahlásiť!!!

 

Plagát Mikuláš 6.12.2022.jpg

 
15. 11. 2022 | Rubrika: Oznamy

Obecný úrad 18.11.2022 ZATVORENÝ!

 

Vážení občania,
z dôvodu čerpania dovolenky bude v piatok 18. novembra 2022 Obecný úrad v Kostolnom zatvorený.
 
15. 11. 2022 | Rubrika: Oznamy

Menovanie zapisovateliek okrskových komisií 2023

MENOVANIE

 

zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie č. 1 pre Referendum v roku 2023

 

Miroslav Cibulka, starosta obce Kostolné, v zmysle § 19 ods. 4 a 5 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

menujem za zapisovateľku Okrskovej volebnej komisie č. 1  Obce Kostolné,
pre Referendum v roku 2023

Vieru Šipkovskú

 

zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie č. 2 pre Referendum v roku 2023

 

Miroslav Cibulka, starosta obce Kostolné, v zmysle § 19 ods. 4 a 5 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

menujem za zapisovateľku Okrskovej volebnej komisie č. 2  Obce Kostolné,
pre Referendum v roku 2023

            Ing. Zuzanu Kubišovú

 

 

Menovanie zapisovateliek okrskových komisií.pdf

 
16. 11. 2022 | Rubrika: Referendum 2023

Oznámenie e-mailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena do okrskovej komisie

 

O Z N A M

Obec Kostolné  oznamuje, že pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023 má e-mail adresu obec@kostolne.sk na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií.

 

Oznámenie email adresa.pdf

 
16. 11. 2022 | Rubrika: Referendum 2023

Výkup papiera 22.11.2022

 

Vážení občania,

dňa 22. novembra 2022 v čase 16.50 - 17:10 bude výkup papiera pred Obecným úradom v Kostolnom.

 

Podmienky: 

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

 

Plagát - výkup papiera.jpg

 
21. 11. 2022 | Rubrika: Oznamy

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 2022

 

Kontaktné osoby v blízkosti našej obce:

1. Myjava - Jana Gáliková, jana.galikova@myjava.skMestský úrad Myjava, nám.m.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava, otváracie hodiny: 24 hodín denne funguje dispečing Mestskej polície Myjava

2. Stará Turá - Tatiana Jurenčeková, tatiana.jurencekova@gmail.comT-štúdio s.r.o., Stará Turá , PO-PIA 7:00-15:00, Dom kultúry Javorina - počas otváracích hodín

3. Nové Mesto nad Váhom - Jana Bilová Majtásová, majtasova@yahoo.comTrafika Fontána, Námestie slobody 25, presklená budova v centre pešej zóny na námestí v Novom Meste nad Váhom, tel. č. 032 771 0117, otváracie hodiny: PO-PIA 7:00-17:00, SO 7:00-12:00, Trafika Pavlech, 1. mája 2, Nové Mesto nad Váhom, tel.č. 0327716034, otváracie hodiny: PO-PIA 6:00-17:00, SO 6:00-12:00, Dom a záhrada, Trenčianska 24, Nové Mesto nad Váhom, 0907542517, otváracie hodiny: PO-PIA 10:00-16:00, SO 9:00-12:00

Home - Koľko Lásky (kolkolasky.sk)

 
21. 11. 2022 | Rubrika: Oznamy

Zmena cestovných poriadkov od 11.12.2022

 
24. 11. 2022 | Rubrika: Oznamy

Peter Višňovský

 
28. 11. 2022 | Rubrika: Smútočné oznámenia

Zmena otváracej doby 30.11.-2.12.2022

Vážení občania,

vedúca Slovenskej pošty v Kostolnom oznamuje, že od 30.11. do 2.12.2022 bude pošta otvorená nasledovne:

Str. 30.11.2022:  12:30 - 14:45

Štv. 1.12.2022:    12:30 - 14:45

Pia. 2.12.2022:    12:30 - 14:45

 
30. 11. 2022 | Rubrika: Oznamy

Najdené zložky