Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Oznámenie e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

O Z N A M

Obec Kostolné  oznamuje, že pre referendum, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023 má e-mail adresu obec@kostolne.sk na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Oznámenie email adresa.doc

 
5. 12. 2022 | Rubrika: Referendum 2023

Mikuláš v Kostolnom netradične - 6.12.2022

img_20221206_160857.jpg

 

 

,,Vitaj v našom parku milý Mikuláš,

vyzerali sme ťa toľko ráz,

kožúštek a dlhú bielu bradu máš,

vitaj, vitaj, medzi nami Mikuláš.“

 
7. 12. 2022 | Rubrika: Kultúra a spoločenské dianie

Kalendár vývozu KO na rok 2023 a zmena v zbere triedeného odpadu

 

Vážení občania,

od 1.1.2023 nastanú zmeny v našej obci ohľadne zberu triedeného odpadu. Plasty, kovy a papier sa v obci a na Babulicovom Vrchu budú zberať spred rodinných domov. Do každej domácnosti v týchto lokalitách budú koncom decembra tohto roku doručené žlté a modré mechy, kalendár vývozu triedeného a komunálneho odpadu a tiež plagát ,,Ako triediť odpad". Tieto tri druhy triedeného odpadu sa budú zberať v rovnaký deň. V žltom vreci plasty a kovy, v modrom vreci papier. Stojiská na sklo ostávajú zachované.

!! V ostatných častiach obce - U Mihálikov, U Hučkov, U Tížikov, U Medveďov, U Hajtúnov budú stojiská na triedený odpad (plasty, kovy, papier) zachované !!

Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov je pre občana BEZPLATNÝ. Poplatok za komunálny odpad NEOBSAHUJE náklady na financovanie triedeného zberu v obci! 

Preto by malo byť aj vo Vašom záujme triediť odpad čo najzodpovednejšie a znížiť tak množstvo komunálneho odpadu. Čím viac komunálneho odpadu bude obec tvoriť, tým viac bude obec nútená zvýšiť poplatok za komunálny odpad. Prosím, dbajte na dôslednosť vytriedeného odpadu, pomáhať Vám pri tom bude plagát ,,Ako triediť odpad".

Kalendár vývozu 2023.pdf

Ako triediť odpad.jpg

 
9. 12. 2022 | Rubrika: Oznamy

Ako triediť odpad

 

Ako triediť odpad.pdf

 
9. 12. 2022 | Rubrika: Odpad

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.12.2022

 
12. 12. 2022 | Rubrika: Obecný úrad

Dotácia pre nezaopatrené deti, na ktoré je súdom určené výživné do 150€

 

Vážení občania, 

v spolupráci s ÚPSVaR Vám dávame na vedomie:

Podľa Nariadenia vlády č. 103/2022 vo veci poskytnutia jednorazových dotácií na podporu humanitárnej pomoci, § 3a ods. 1 písm. e), možno požiadať o  dotáciu vo výške 100 Eur určenú  nezaopatreným deťom, ktorým bolo vykonateľným rozhodnutím súdu určené výživné  najviac  vo výške  150 Eur.

Žiadateľom o dotáciu je fyzická osoba (rodič dieťaťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa), ktorá je prijímateľom súdom určeného výživného.

Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť posledné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti.

Žiadosť možno podať do 31.12.2022 elektronicky, poštou, alebo osobne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci úradných hodín.

 
19. 12. 2022 | Rubrika: Oznamy

Vianočná zabíjačka 29.12.2022

 

Vážení občania, 

OŠK Slovan Kostolné a priatelia Obce Kostolné Vás srdečne pozývajú na VIANOČNÚ ZABÍJAČKU, ktorá sa bude konať dňa 29. decembra 2022 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome Kostolné. Tešiť sa môžete na ochutnávku zabíjačkových špecialít s možnosťou zakúpenia týchto výrobkov, živú hudbu a  nebude chýbať ani občerstvenie v podobe alkoholických a nealkoholických nápojov.

Plagát zabíjačka 2022.jpg

 
19. 12. 2022 | Rubrika: Oznamy

Zatvorenie obecného úradu počas vianočných sviatkov 2022

 
Vážení občania,
Obecný úrad v Kostolnom bude z dôvodu čerpania dovolenky v čase od 23. decembra 2022 do 1. januára 2023 ZATVORENÝ.
V prípade nutnosti (úmrtie) môžete volať počas pracovných dní na tel. číslo 0905 833 604 (p. Štrbová).
 
20. 12. 2022 | Rubrika: Oznamy

Najdené zložky

Neboli najdené žiadne zložky