Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 2021

11. 1. 2021 | Rubrika: Dokumenty

Sčítanie obyvateľov 2021

 
22. 1. 2021 | Rubrika: Oznamy

Správne konanie-výrub drevín

 
15. 2. 2021 | Rubrika: Životné prostredie

Sčítanie obyvateľov 2021 oznam

Sčítanie obyvateľov 2021

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že elektronicky cez stránku www.scitanie.sk sa od 15.2.2021 do 31.3.2021 môžete sčítať cez počítač alebo mobil, vyplnením a odoslaním elektronického formuláru. Osobám, ktoré túto možnosť nemajú bude od 1.4.2021 do 31.10.2021 poskytnutá pomoc stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste obecného úradu alebo ich na požiadanie navštívi mobilný asistent doma.

 
19. 2. 2021 | Rubrika: Oznamy

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

23. 2. 2021 | Rubrika: Dokumenty

SODB 2021

SODB 2021

Obec Kostolné, Kostolné 1, IČO 00311707

Kontaktné miesto:

Obecný úrad Kostolné, 916 13 Kostolné 1, tel.0327790240, mobil +421905833604

e-mail: obec@kostolne.sk

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta: Po-Pia 10:00- 12:00,  14:00- 15:00

Asistent sčítania ( stacionárny, mobilný)

Janka Štrbová

e-mail: jana.strbova@intra.dcom.sk mobil: +421905833604   

 

 
27. 4. 2021 | Rubrika: Oznamy

DZN a poplatky za komunálny odpad

OZNAM !!!

 

Vážení občania, rozhodnutia k dani z nehnuteľností, dani za psa alebo poplatok za komunálny odpad môžete zaplatiť cez Internet Banking, na pošte alebo osobne na našom obecnom úrade:

 

Po. – Str.:   8:00 – 12:00

Štvrtok – NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok:   8:00 – 12:00

 
1. 6. 2021 | Rubrika: Oznamy

Vyhlásenie výberového konania ZŠ Kostolné

1. 6. 2021 | Rubrika: Oznamy

Národný projekt Terénnej opatrovateľskej služby

 
8. 6. 2021 | Rubrika: Opatrovateľská služba

Ako postupovať, ak ste v situácii, že váš blízky potrebuje pomoc opatrovateľky/opatrovateľa

 
8. 6. 2021 | Rubrika: Opatrovateľská služba

Obec Kostolné je súčasťou projektu NP TOS

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 - 2020. Nadväzuje na dva národné projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných projektov.

Viac sa dozviete na podstránke "Opatrovateľská služba"

 
8. 6. 2021 | Rubrika: Oznamy

Žiadosť o posúdenie odkázanosti

9. 6. 2021 | Rubrika: Tlačivá

Lekársky nález

9. 6. 2021 | Rubrika: Tlačivá

Kompostovanie

 
9. 6. 2021 | Rubrika: Kompostovanie | Fotografie: Kompostovanie

Komunitné kompostovanie

 
9. 6. 2021 | Rubrika: Kompostovanie | Fotografie: Komunitné kompostovanie

Predchádzanie vzniku odpadu

 
9. 6. 2021 | Rubrika: Odpad | Fotografie: Predchádzanie vzniku odpadu

Využitie bioodpadu - záhrada

 
9. 6. 2021 | Rubrika: Kompostovanie | Fotografie: Využitie bioodpadu - záhrada

Neplytvajte potravinami

 
9. 6. 2021 | Rubrika: Kompostovanie | Fotografie: Neplytvajte potravinami

Evidenčný list psa

20. 7. 2021 | Rubrika: Tlačivá

Výberové konanie riaditeľa/riaditeľky MŠ

 
20. 7. 2021 | Rubrika: Materská škola Kostolné

Najdené zložky

Kompostovanie

9. 6. 2021
2
0

Neplytvajte potravinami

9. 6. 2021
2
0

Oznamy, akcie, plagáty

24. 6. 2021
1
0

Kostol

21. 7. 2021
1
0