Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Počet obyvateľov

 

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 2022 podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a §20, §149 ods. 1 a 2 a §181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme počet obyvateľov v obci Kostolné ku dňu 18.7.2022 je

 

615 obyvateľov

 

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

 

Miroslav Cibulka, starosta obce, v zmysle § 11a ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

vymenoval

dňom 18. júla 2022 pani Bc. Janu Kováčikovú za zapisovateľku miestnej volebnej komisie Kostolné pre voľby do orgánov samosprávy obce Kostolné, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022.

Posledný termín na odovzdanie kandidátnych listín pre voľbu poslancov OZ a kandidátnych listín pre vol'bu starostu obce je 30. augusta 2022.

Kandidátne listiny sa odovzdávajú zapisovateľke:

Bc. Jana Kováčiková, Obecný úrad Kostolné, 916 13 Kostolné 1, tel. č.: 032 779 0240, email: jana.kovacikova@kostolne.dcom.sk.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie počas pracovného týždňa v čase od 7:00 do 13:00.

Menovací dekrét do funkcie zapisovateľa miestnej volebnej komisi.pdf

 

Najdené zložky

Neboli najdené žiadne zložky