Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Oznámenie o uzatvorení volebného obvodu a určení poslancov

Školský rok 2021/2022

 
11. 7. 2022 | Rubrika: Materská škola Kostolné

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru na lesných pozemkoch

 

Vážení občania,

dňom 14.07. 2022 od 8,00  hod. do odvolania OR HaZZ v Novom Meste  nad Váhom,  vyhlasuje čas  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom  a Myjava.

Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf

vyhlasenie-cznvp-od-14.7.2022-pre-uzemie-or-nmnv_page-0001.jpg

vyhlasenie-cznvp-od-14.7.2022-pre-uzemie-or-nmnv_page-0002.jpg

 

 

 
14. 7. 2022 | Rubrika: Oznamy

Počet obyvateľov

 

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 2022 podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a §20, §149 ods. 1 a 2 a §181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme počet obyvateľov v obci Kostolné ku dňu 18.7.2022 je

 

615 obyvateľov

 

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

 

Miroslav Cibulka, starosta obce, v zmysle § 11a ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

vymenoval

dňom 18. júla 2022 pani Bc. Janu Kováčikovú za zapisovateľku miestnej volebnej komisie Kostolné pre voľby do orgánov samosprávy obce Kostolné, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022.

Posledný termín na odovzdanie kandidátnych listín pre voľbu poslancov OZ a kandidátnych listín pre vol'bu starostu obce je 30. augusta 2022.

Kandidátne listiny sa odovzdávajú zapisovateľke:

Bc. Jana Kováčiková, Obecný úrad Kostolné, 916 13 Kostolné 1, tel. č.: 032 779 0240, email: jana.kovacikova@kostolne.dcom.sk.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie počas pracovného týždňa v čase od 7:00 do 13:00.

Menovací dekrét do funkcie zapisovateľa miestnej volebnej komisi.pdf

 

Roman Hanták

 
22. 7. 2022 | Rubrika: Smútočné oznámenia

Zdena Ješková, rod. Petrovičová

 
22. 7. 2022 | Rubrika: Smútočné oznámenia

Kostolanský hop

 
25. 7. 2022 | Rubrika: Oznamy

Vytvorenie okrskov 2022

 

O Z N A M
Starosta Obce Kostolné Miroslav Cibulka utvoril dva volebné okrsky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov :
 

Volebný okrsok č.1
Volebná miestnosť- Kultúrny dom Kostolné č.92
Voliči: Kostolné

 

Volebný okrsok č.2
Volebná miestnosť – Kultúrny dom Babulicov Vrch č.377
Voliči: Babulicov Vrch, U Tížikov, U Mihálikov, U Hajtúnov,
U Medveďov, U Hučkov.

Oznam - vytvorenie volebných okrskov.doc

 
26. 7. 2022 | Rubrika: Oznamy k voľbám 2022

E-mail adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do miestnej a okrskovej volebnej komisie

 

 

     O Z N A M

Obec Kostolné  oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov má E-mail adresu obec@kostolne.sk na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie e-mail adresy.doc

 
27. 7. 2022 | Rubrika: Oznamy k voľbám 2022

12. ročník Gulášfest a Čamprla

 
30. 7. 2022 | Rubrika: Oznamy

Najdené zložky

Neboli najdené žiadne zložky