Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 
25. 10. 2021 | Rubrika: Obecný úrad

Výzva na úhradu poplatkov

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že lehota splatnosti rozhodnutia k dani z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa už dávno skončila. Preto žiadame tých, ktorí dané rozhodnutia neuhradili, aby tieto poplatky uhradili čo najskôr!

Rozhodnutia môžete uhradiť cez internet banking, osobne na našom Obecnom úrade alebo prostredníctvom Slovenskej pošty.

 
25. 10. 2021 | Rubrika: Oznamy

Najdené zložky

Neboli najdené žiadne zložky