Choď na obsah Choď na menu
 


Štyri adventné vence v Kostolnom

vianoce-2014-1.jpg

 „Čo spájalo ľudí v Kostolnom v advente. Štyri adventné sviece v Kostolnom“

 

Štyri adventné sviece , ktoré sa postupne zapaľovali a prinášali pocity šťastia a bezpečia v rodinách sa postupne rozsvietili i u obyvateľov obce Kostolné. No nebolo to iba v domácnostiach, tieto plamienky sa postupne rozsvecovali pri všetkých akciách v obci.

Jedna sa rozsvietila 6.11.2014 pri stretnutí seniorov a 60 a 70 ročných jubilantov vo vynovenom kultúrnom dome.

Druhá svieca pri stretnutí občanov 10.12.2014 pri slávnostnom sľube starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, pri vstupe do nového funkčného obdobia po komunálnych voľbách.

Tretia svieca spolu s rozžiareným stromčekom ale najmä s rozžiarenými detskými očami 5.12.2014 pri mikulášskej nádielke, kde po vystúpení detí materskej školy a žiakov základnej školy boli deti odmenené mikulášskym balíčkom a radosť  pokračovala šantením pri disco hudbe.

Štvrtá svieca sa naplno rozžiarila 21.12.2014 v evanjelickom chráme Božom na 3.ročníku vianočného koncertu. Tak ako uviedol pán Gajdoš, ktorý konferoval toto podujatie účinkujúci aj všetci prítomní, ktorí v hojnom počte navštívili chrám Boží sa pridali ku všetkým, ktorí krásou a umením vítajú príchod nášho Spasiteľa. Tento koncert určite prispel k pokojnej príprave na Vianoce ale i rozjímaním nad zmyslom života.

Zaplnený chrám Boží si vypočul skladby v podaní Dávidka Kopinca, Adrianky Cibulkovej, Branka Gajdoša, či miestnych organistiek Janky Holičovej a Lenky Csandovej. K citovému zážitku prispel i miestny spevácky zbor. Vyvrcholením bolo vystúpenie gitarovej skupiny Gebuľa z Myjavy a už tradične sa chrámom Božím niesol spev operného speváka Janka Pražienku v biblických piesňach Antonína Dvořáka za doprovodu Majkla Cambela. Citové umocnenie na záver patrilo piesni Tichá noc, ktorá znela pri rozžiarenom vianočnom stromčeku  nielen z úst účinkujúcich ale i všetkých prítomných a priniesla potešenie všetkým otvoreným srdciam.

Symbol štyroch rozžiarených plamienkov adventných sviec priniesol obyvateľom Kostolného pohodu nielen v rodine ale vytvoril pocit spolupatričnosti, vzájomnej dôvery, úcty a porozumenia občanov obce v predvianočnom čase.