Choď na obsah Choď na menu
 


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Príspevky

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

 

Vážení občania,

ďakujeme, že ste si prišli splniť svoju ,,občiansku povinnosť" VOLIŤ. Napriek tomu, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí sme mali len jedného kandidáta na starostu, je pozoruhodné koľko občanov prišlo odovzdať svoj hlas a prejaviť tak svoju spokojnosť súčasnému starostovi obce a poslancom.

Starosta obce Miroslav Cibulka získal v týchto voľbách 208 hlasov.

scan.jpg

Výsledky volieb OSO 2022.jpg

 

Zoznam kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva a starostu obce

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie do utorka 30. augusta 2022 do 24.00 h prevzala kandidátne listiny 1 kandidáta na starostu obce Kostolné a 7 kandidátov na poslancov Obecného zastupiteľstva v Kostolnom.

Tí sa budú uchádzať o priazeň voličov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v sobotu 29. októbra 2022.

V stredu 7. septembra 2022 zasadla Miestna volebná komisia, zapisovateľka predložila kandidátne listiny, ktoré členovia Miestnej volebnej komisie preskúmali a rozhodli o registrácii kandidátov. Následne v plnom rozsahu zverejňujeme zoznam kandidátov, ktorí sú registrovaní:

 

Kandidáti pre voľby starostu obce Kostolné

       1. Miroslav Cibulka, 45 r., starosta obce, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

 

Kandidáti pre voľby do Obecného zastupiteľstva Kostolné

Volebný obvod č. I.

  1. Branislav Belák, 56 r, súkromný podnikateľ, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
  2. Stanislav Cibulka, 56 r., riaditeľ obchodu a marketingu, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
  3. Rudolf Gajdoš, 70 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
  4. Peter Hluchý, 63 r., súkromný podnikateľ, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
  5. Juraj Kadlečík, 63 r., súkromný podnikateľ, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
  6. Milan Kúdela, 77 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
  7. Radovan Tupý, 47 r., operátor strojov, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 

Oznámenie miestnej volebnej komisie

 

Miestna volebná komisia v Kostolnom vznikla delegovaním člena koalíciou, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do miestneho zastupiteľstva do 30.8.2022. Miestna volebná komisia nemala dostatočný počet delegovaných členov (päť) a preto pán starosta využil možnosť doplnenia chýbajúcich členov.

Prvé zasadanie komisie sa uskutoční 7.9.2022. Po preskúmaní kandidátnych listín a vydaní rozhodnutia o registrácii/neregistrácii kandidáta bude zoznam kandidátov zverejnený spôsobom obvyklým.

 

Počet obyvateľov

 

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 2022 podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a §20, §149 ods. 1 a 2 a §181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme počet obyvateľov v obci Kostolné ku dňu 18.7.2022 je

 

615 obyvateľov

 

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

 

Miroslav Cibulka, starosta obce, v zmysle § 11a ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

vymenoval

dňom 18. júla 2022 pani Bc. Janu Kováčikovú za zapisovateľku miestnej volebnej komisie Kostolné pre voľby do orgánov samosprávy obce Kostolné, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022.

Posledný termín na odovzdanie kandidátnych listín pre voľbu poslancov OZ a kandidátnych listín pre vol'bu starostu obce je 30. augusta 2022.

Kandidátne listiny sa odovzdávajú zapisovateľke:

Bc. Jana Kováčiková, Obecný úrad Kostolné, 916 13 Kostolné 1, tel. č.: 032 779 0240, email: jana.kovacikova@kostolne.dcom.sk.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie počas pracovného týždňa v čase od 7:00 do 13:00.

Menovací dekrét do funkcie zapisovateľa miestnej volebnej komisi.pdf

 

Oznámenie o uzatvorení volebného obvodu a určení poslancov

Právo voliť

 

Právo voliť.pdf