Choď na obsah Choď na menu
 


Seniorátny konvent v Kostolnom

19. 4. 2012

konvent-oltar1.gif 

Seniorátny konvent “ v Kostolnom


 

Je nedeľa 15.apríla 2012 ,obec Kostolné je oblečená do sviatočného i zvony miestneho evanjelického kostola znejú akosi inak-slávnostnejšie a možno najsilnejší zvon svojim hlasom i vysiela do okolia svoj nápis „ Kostolné nás zbudovalo, Trojici svätej oddalo. Cirkev zdejší posvätila a potomstvu poručila.“ Stredný zvon so svojim nápisom „Pokoj vám“ a najmenší „ Bdejte a modlite sa„ zvonili nezvyčajne, sviatočne, pretože po 17. rokoch sa v evanjelickom chráme Božom konal Seniorátny konvent Myjavského seniorátu za účasti všetkých kňazov, zborových dozorcov a zástupcov cirkevných zborov Myjavského seniorátu . Slávnostné služby Božie sa uskutočnili za prítomnosti miestnej farárky Ľubky Kopincovej, seniora Myjavského seniorátu brata Juraja Ševčíka zo Senice. Kázeň mal brat biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Milan Krivda, ktorý vo svojej kázni zdôraznil význam zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Po slávnostnej kázni sa uskutočnili sľuby a boli uvedený do svojich funkcií novozvolený seniorátny dozorca Štefan Ružička a všetci dozorci cirkevných zborov.

Účastníci seniorátneho konventu sa zároveň prostredníctvom dozorcu p. Gajdoša z Kostolného v krátkosti oboznámili s históriou cirkevného zboru v ktorom pôsobilo 14 kňazov z toho 13 mužov a 1 žena terajšia farárka Mgr. Kopincová. Najdlhšie tu pôsobil farársky rod Trokanovcov. Ján Trokan 51 rokov 1832-1883 a po ňom jeho syn  Alexander 42 rokov 1883-1925. 3.5.1784 bol položený základný kameň kostola na mieste bývalej stodoly a 16.10.1785 bol kostol dokončený a na XXI nedeľu po Sv. Trojici  vysvätený za farára Jozefa Hrebendu .

Seniorátny konvent po slávnostnej časti pokračoval pracovnou časťou v priestoroch kultúrneho domu vo Vaďovciach už i za účasti generálneho biskupa Miloša Klátika.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k slávnostnému, pracovnému i spoločenskému aktu Seniorátneho konventu v Kostolnom.