Choď na obsah Choď na menu
 


Posledná cirkevná nedeľa 2015

24. 11. 2015

sluzby-bozie-3.jpg

22.november 2015- posledná nedeľa cirkevného roku pre začiatkom adventu bola v evanjelickom chráme Božom v Kostolnom mimoriadne sviatočná.

Veľa veriacich si v toto nedeľné ráno hovorilo slová Žalmu 96/2 „ Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň, čo deň.“

Túto nedeľu v našom chráme Božom zvestoval slovo Božie Mgr. Miroslav Hvožďara  z Vrboviec senior Myjavského seniorátu.

Jeho kázeň sa určite dotkla veriacich všetkých vekových kategórií a dala podnet k hlbokému zamysleniu nad našim životom , nad vzťahom ku svojim blízkym , príbuzným či úplne neznámym.

Po slávnostných službách Božích , ktoré obohatil  i cirkevný spevokol nasledovala so všetkými predpísanými formalitami voľba kňaza na ďalšie desaťročné obdobie- jednomyseľne 59 hlasmi bola zvolená doterajšia zborová farárka Mgr. Ľubica Kopincová, ktorej želáme veľa zdravia a Božieho požehnania v jej ďalšej práci.

„ Ďakujme Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť“. Žalm 106/1