Choď na obsah Choď na menu
 


mesiac úcty k starším-jubilanti2012

30. 10. 2012

 

„Október v Kostolnom „


 


 

Každý mesiac v roku sa nesie v znamení niečoho, no možno povedať, že to je takmer podľa ročných období. Jarný mesiac máj – mesiac lásky, jesenný mesiac október- mesiac úcty k starším. V každom mesiaci sú dni venované rôznym významným udalostiam , no myslím si , že podstata je v človeku pretože „ Každý deň stretnúť človeka ,to stačí“ a o to viac stretnúť ľudí, ktorých tvár zdobia ako pavučinky drobné vrásky, či kde tu šedivý vlas, pomalšia chôdza . V podstate toto stretnutie so seniormi znamená pre mladšie vekové kategórie obohatenie života nielen zo spomienok, ale najmä uvedomenie si bohatých životných skúseností, múdrostí, vyjadrené v myšlienke “Žil som tak, ako som mohol a robil som tak, ako som chcel aby ho mali iný.

Nuž teda úcta k starším nepatrí v obci Kostolné iba v mesiaci októbri, ale aj po celý rok. Svojich 80 a 90 ročných a starších občanov si uctia osobnými návštevami a gratuláciami v domácnostiach ,ale i v Domoch opatrovateľskej služby ,kedy je príležitosť s nimi pohovoriť a zaspomínať. Pretože starší človek potrebuje trpezlivého poslucháča, ktorý počúva príbehy jeho minulosti i sťažnosti. V tomto roku členky ZPOZ navštívili s gratuláciou jedného 105 ročného občana, jednu 95 ročnú občianku ,dvoch 90 ročných a štyroch 80 ročných jubilantov.

Pre seniorov 13.10.2012 obec zabezpečila autobusový zájazd na program Seniori seniorom, ktorý sa uskutočnil v KD Samka Dudíka v Myjave, kde vystupovali seniorské folklórne súbory. Nuž a vystúpenie žiakov Materskej a Základnej školy v Kostolnom 26.10.2012 bolo plné oslavy života našich seniorov a všetci prítomní určite na chvíľu zabudli čo ich bolí, čo ich trápi.

Po peknom programe na posedení so 60 a 70 ročnými občanmi starosta obce Miroslav Cibulka vo svojom príhovore vyslovil želanie dobrého zdravia a životného optimizmu pre všetkých jubilantov a zároveň im poďakoval za aktívnu pomoc pri skrášľovaní a zveľaďovaní obce a za aktívnu účasť na spoločenských akciách. No a pre mladých nechal odkaz v podobe troch grošov- pretože z jedného žijeme, druhý požičiavame svojim deťom a ten tretí vraciame svojim rodičom. Preto všetky tieto akcie a stretnutia so seniormi musia byť tým tretím grošom po celý rok.


 

 


 

a-mesiac-ucty-k-starsim-2012-046.jpg