Choď na obsah Choď na menu
 


Mesiac úcty k starším a jubilanti 2018

31. 10. 2018

p1050014.jpg

„Pripomienka pracovitých a tvrdých dlaní a vlasov posiatych inovaťou. “ 25. októbra 2018 v kultúrnom dome v Kostolnom čakali na  100 účastníkov spoločného stretnutia jubilantov , členov senior klubu a občanov Obce Kostolné, slávnostne vyzdobené stoly. Aj počasie svojimi slnečnými lúčmi, ktoré prerážali chladné závany vetra, či celá príroda odetá do pestrofarebných šiat, vytvárali príjemnú kulisu pre prichádzajúcich hostí, ale najmä jubilantov a dôchodcov , pre ktorých obecný úrad pripravil pri príležitosti Mesiaca úcty k starším toto prekrásne popoludnie plné úcty vďaky a pokory.Po príhovore starostu obce Miroslava Cibulku , ktorý v srdečných a úprimných slovách venovaných seniorom poukázal na neúprosný čas, ktorý sa nedá zastaviť a najmä v pokročilom veku sa seniori veľmi radi stretávajú, aby si pripomínali roky mladosti, manželstvá, starosť o rodinu, priateľstvá a teraz sú elixírom života ich vnúčatá a pravnúčatá,ktorým vštepujú cit a úctu k hodnotám života.

Spolužitie starých rodičov so svojimi deťmi, vnúčatami , pravnúčatami a vzájomné stretnutia plné lásky a vďaky sú vzácnym darom. Úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť a uznanie autority starších by sa mali odraziť v každodennom živote ako samozrejmosť a preto je dôležité od detí, vnúčat, ale i celej spoločnosti prejaviť úctu nielen jeden deň , či mesiac, ale po celý rok. I naša obec sa snaží počas celého roka pomáhať seniorom donáškou obedov, pomocou v konaniach sociálneho zabezpečenia , či zdravotnej starostlivosti, návštevou 90 ročných a 95 ročných občanov v rodinách, poriadaním  zájazdov pre seniorov prispôsobených ich zdravotnému stavu a rôznych spoločenských akcií. Po slávnostnom príhovore starostu obce , ktorý na záver poprial stovke prítomných seniorov pokojnú jeseň života a dni zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých sa teplými ľudskými slovami prihovoril prítomným aj riaditeľ Myjavskej nemocnice a primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Gašparík.Prítomní jubilanti 60,65,70,75,80 roční boli obdarovaní darčekmi a kvetinami keď im k jubileu poblahoželali starosta obce, predseda senior klubu, poslanci obecného zastupiteľstva a zapísali sa do pamätnej knihy Obce Kostolné. Predseda senior klubu Ján Cibulka si minútou ticha uctil pamiatku zosnulých členov klubu . Potlesk sa striedal so slzičkami v očiach , ktoré sa zatrblietali pri krásnom  programe detí  základnej a materskej školy pod vedením riaditeľky Adriany Hradskej. Deti  v krojoch spievali, tancovali, recitovali a scénkami na ľudovú nôtu potešili srdcia prítomných.Pokračovaním stretnutia bolo pohostenie  pri sviatočne prestretých stoloch. Každý senior dostal od obce  balíček hygienických a čistiacich potrieb pre domácnosť.Bolo to popoludnie plné ľudského citu, porozumenia. Zo strany seniorov to bola vďačnosť za toto stretnutie, za možnosť porozprávať sa a pospomínať. Vďaka za toto milé stretnutie patrí starostovi obce,  pracovníkom obecnému úradu za zorganizovanie tejto akcie , za darčeky, vďaka patrí pedagogickým pracovníkom a žiakom základnej školy  a deťom materskej školy za výzdobu a krásny program, a obsluhujúcim mladým ženám  a všetkým, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére tohto stretnutia. Stretnutie stovky občanov obce a priľahlých osád obce bolo vyjadrené slovami starostu: „ Vysoký vek tají múdrosť života, bielučký vlas skrýva dávne starosti, útrapy do tváre vpísal čas. Len Vaše srdcia sú ešte mladé a štedro rozdávajú lásku. Takí ste Vy , naši starí otcovia a staré mamy.“