Choď na obsah Choď na menu
 


Mesiac úcty k starším 2011

25. 10. 2011

 

Nech robíte čokoľvek dajte do toho vždy celé srdce „

 

 

Možno, ba celkom určite tieto slová patrili organizátorom a účastníkom sobotňajšej akcie 22.októbra v Kostolnom , ktorá patrila seniorom obce v rámci mesiaca úcty k starším a stáva sa už niekoľkoročnou tradíciou. Úvodom slávnostného popoludnia starosta obce Miroslav Cibulka nielen pozdravil prítomných všetkých vekových kategórií, ale aj zdôraznil ,že dnešná oslava života seniorov je hudbou , ktorá zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu, pretože všetko čo prežívajú naši otcovia a mamy patrí k románu, ktorý obsahuje detstvo, ktoré určite nebolo bohaté, ale krásne, ktoré vystriedalo detstvo detí a neskoršie vnúčat. Pri takýchto stretnutiach sa objavujú spomienky na mladosť a povinnosťou nás mladších je správať sa tak, aby nielen spomienky, ale i život bol plný pohody. Slávnostnú atmosféru dopĺňala prekrásna výzdoba starodávne misky, džbánky a kroje.

Seniorov na úvod potešili svojím programom žiaci Základnej školy Kostolné.

Spevom a tancom pokračovali a obveseľovali prítomných súbor Krajnanec, Občianske združenie Kubánkov sen a Spolok skúsených spevúľ .

V programe tohto slávnostného dňa bolo i udelenie pamätnej plakety In Memoriam rodákovi Michalovi Belákovi za priamu účasť v partizánskych bojoch pod Veľkou Javorinou počas SNP, kde svoje spomienky zvečnil pod názvom „Bojoval som s Uhrom“ ktoré do obecnej kroniky venovala jeho dcéra Libuša Višňovská, ktorá zároveň i prevzala plaketu.

Spestrením spoločného posedenia po oficiálnej časti spojenej s pohostením bolo vystúpenie Štefky Matejovičovej s kyticou rómskych piesní, ktoré zaujali i spevuľky so súboru, ktoré spoločne s ňou radostne spievali.

Vydarené popoludnie zorganizoval Obecný úrad  Kostolné v úzkej spolupráci so Spolkom priateľov a občanov obce Kostolné.

Nuž dovidenia o rok so želaním, aby sa každý deň niesol i v duchu úcty k starším i v duchu vzájomnej úcty a porozumenia, pretože život je dar a je krásny.

 

 

 

 

 

 

Obrázok