Choď na obsah Choď na menu
 


Mesiac úcty k starším 2010

4. 10. 2010

Obrázok

Keď sa cítiš opustený a sám, kráčaj vpred a hľadaj to , čo nás spája „

 

 

 

Obecný úrad  Kostolné a Spolok priateľov a občanov obce Kostolné boli organizátormi sobotňajšieho večera 2. októbra 2010 v kultúrnom dome v Kostolnom, ktorý sa už po štvrtý krát niesol v duchu mesiaca úcty k starším. Každý rok bol radostný s množstvom účinkujúcich ľudových súborov, no i tento rok bol mimoriadny., zvláštny, srdečný, plný citov. Sála kultúrneho domu sa naplnila do posledného miesta asi 200 ľuďmi , ktorí sa tu stretli. Bolo by chybou myslieť si, že sa tu stretli iba seniori, stretli sa tu všetky vekové skupiny.

Program začínali deti Základnej a Materskej školy Kostolné, po nich už všetkým rozžiarili oči a potešili dušu súbory DOLINA, DRUŽBA seniori, TANEČNICE Z LÚČNICE seniorky, KOPA. Tance , spev, a hudba vniesli medzi prítomných pocit krásy, radosti, spokojnosti, i hravosti .

Starosta obce Kostolné Miroslav Cibulka vo svojom pozdrave k prítomným prirovnal vek človeka k zmenám v prírode, pričom je dôležité , aby naši seniori nezostávali osamotení, aby sa stretávali po celý rok, veď i keď sa mladí ľudia často tomu bránia, životnú múdrosť a skúsenosti preberajú od rodičov a starých rodičov, ktorí im odovzdávajú skúsenosti získané rokmi.

Slávnosť mala i nový prvok, akým bolo ocenenie „ Čestný občan obce Kostolné“ udelené Prof. MUDr. Svetozárovi Haruštiakovi  CSc. prednostovi Kliniky hrudníkovej chirurgie FNsP Bratislava   rodákovi obce Kostolné, ktorý je mnohým nám často krát svetlom nádeje v chorobe a v tomto uponáhľanom svete je  tým človekom, ktorý je ochotný pomôcť, ktorého si všetci vážime a na ktorého sa môžeme aj v budúcnosti spoľahnúť.

Druhým ocenením bolo odovzdanie Plakety „In memoriam“ Stanislavovi Cibulkovi, ktorí svojou hudbou rozdával radosť nielen doma , ale i v zahraničí.

Po slávnostnej časti pri občerstvení sa  niesli  sálou kultúrneho domu do neskorých nočných hodín spev, hudba, spomienky.

Celkom na záver treba vysloviť poďakovanie účinkujúcim, organizátorom, sponzorom, kuchárom za fantastický guláš, všetkým ktorí sa svojou prácou pričinili k usporiadaniu tohto  prekrásneho podujatia a všetkým prítomným , ktorí odchádzali nielen s poďakovaním ale i s prianím spoločného stretnutia opäť o rok- nech ešte veľa dní sa začne každému, kto má život rád.