Choď na obsah Choď na menu
 


Výlet na Košariská a Bradlo 2018

31. 5. 2018

p1040782.jpg

Netradičný deň 18. máj 2018 v Kostolnom

Tak ako každoročne Obecný úrad v Kostolnom pripravuje pre členov Senior klubu v máji zájazd spojený s oslavou dňa matiek. Nebolo to inak ani 18. mája , kedy takmer 50 členov nastúpilo do pripraveného autobusu. Jeho cesta smerovala na Košariská do múzea M.R. Štefánika, ktoré sa nachádza v budove bývalej evanjelickej fary v rodnom dome Štefánika. Nakoľko do Košarísk sme dorazili z predstihom, vďaka pani farárke Durcovej sme čas čakania využili na prehliadku chrámu a návštevu hrobov rodičov Štefánika na miestnom cintoríne.

Veľmi zaujímavá bola prehliadka múzea s odborným výkladom o celom živote M.R.Štefánika a jeho životné krédo „Veriť, milovať, pracovať“ zanechalo u seniorov pocit hrdosti na človeka, Slováka, na jeho životnú púť od narodenia až po tragickú smrť. Odborný výklad počas prehliadky expozície múzea bol na vysokej úrovni, zrozumiteľný, ale i citový. Vďaka zaň.

Po emotívnom zážitku sa seniori presunuli na Podkylavu , kde ich čakal starosta obce , ktorý vo svojom príhovore ocenil ženu –matku. Mama, slovo je krátke, láskavé navždy zachované v každom srdci. Deň matiek, ktorý pripadá vždy na druhú májovú nedeľu  je príležitosťou poďakovať za všetku vrelú lásku, za opateru a nekonečnú trpezlivosť od kolísky až po dospelosť. Treba poďakovať nielen na Deň matiek, ale každý deň, za každý bozk na dobrú noc, vlastne za každý deň s mamou. Ale i za starostlivosť o vnúčatá, za to že mama drží ochranné ruky aj vtedy, keď dieťa vykročí nesprávnym smerom a mama je tá, ktorá pomáha nájsť správnu cestu. Záver príhovoru starostu sa niesol v znamení vďaky  za milé slová, povzbudenie, ale i pokarhanie . Po spoločnom obede, chvíľke odpočinku pokračovali seniori späť na mohylu Bradlo – pamätné miesto posledného odpočinku M.R .Štefánika, na ktoré sa po odbornom výklade na Košariskách pozerali všetci s oveľa väčšou úctou a pietou . Prekrásny slnečný deň po dňoch dažďových  sprevádzal seniorov po celý deň, tak i z Bradla sa mali možnosť kochať krásou nášho kraja, ktorý tak vrúcne miloval aj M.R. Štefánik. Bol to deň plný dojmov , rozširovania vedomostí, ale i deň, kedy ženy matky, babičky, dostali slová vďaky.

Možno spomenúť myšlienku nášho velikána M.R. Štefánika „  Demokracia, to znamená myslieť skôr než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť.“

Ďakujeme organizátorom .    Za seniorov z Kostolného   Vlasta Cibulková