Choď na obsah Choď na menu
 


Mesiac úcty k starším a jubilanti 2015

4. 11. 2015

mesiac-ucty-k-starsim-a-jubilanti-2015.jpg

Jeseň v živote seniorov z Kostolného

„V lesku svojich strieborných vláskov je babička opravdivou kráskou“

Vynovené priestory kultúrneho domu v Kostolnom boli v piatok 23. októbra 2015 pripravené pre spoločnú akciu k Mesiacu úcty

k starším a pre 60 a 70 ročných jubilantov obce . Z pozvánky  na toto stretnutie oslovili pozvaných slová „ Poláskaj vietor našej mamky líce, vyhlaď jej všetky vrásky, poláskaj slnko otca nášho ruky a lúčmi obe dlane zrobené.“

U 90 seniorov od tých , čo ešte iba vstúpili do dôchodkového veku až po najstarších, ktorí už musia svoju chôdzu istiť paličkami, či barlami sa prejavila úprimná radosť, že pracovníci obecného úradu na nich nezabúdajú. Radosť iskrila z očí pri spoločnom stretnutí občanov z doliny i všetkých osád patriacich do obce.  Úvod tohto stretnutia obohatili   žiaci základnej školy  prekrásnym programom básní, piesní a tancov doslova umeleckým stvárnením priniesli do sály vyzdobenej jesennou výzdobou pocity radosti ,šťastia a krásy.

Po programe starosta obce Miroslav Cibulka poďakoval žiakom za krásny program a vo svojom príhovore seniorom povedal, že život človeka je krásny, ale zároveň krátky a nič sa v ňom neopakuje. To dobré, krása, láska zostáva a to čo veľmi bolí sa neopakuje a čas zahojí i veľmi hlbokú ranu, bolesť i v jeseni života. Prirovnal život človeka k ročným obdobiam, jar , leto už v živote seniorov prešli, no i jeseň života by mala byť krásna, kde by ich netrápili choroby ,ale aby sa všetci tešili z tak bežných vecí, že sa ráno brieždi, že na jar kvitnú kvety a stromy, v lete sa vlnia lány obilia a v jeseni sa všetko mení na zlato.

Po svojom príhovore starosta privítal medzi seniormi aj poslanca NR SR Ing. Vladislava Petráša , ktorý vyhodnotil a ocenil prácu pri zveľaďovaní obce a prítomní si zas zaspomínali na svoju exkurziu v parlamente, ktorú im vybavil pán poslanec.

Po príhovoroch starosta zablahoželal  60 a 70 ročným jubilantom, ktorí sa zapísali do pamätnej knihy obce. Všetci seniori dostali od obecného úradu darčekové balenia čistiacich a hygienických potrieb a od žiakov základnej školy dostali malý darček vlastnoručne vyrobené červené jabĺčko- plod jesene. Nezabudlo sa ani na zosnulých členov Senior klubu v roku 2015, všetci si uctili  ich pamiatku minútou ticha.

Potom nasledovalo spoločné posedenie s občerstvením, v srdečnej atmosfére si mali čo vyrozprávať dlho do večerných hodín .Poďakovanie patrí pracovníkom obecnému úradu za zorganizovanie tejto akcie , za darčeky, vďaka patrí pedagogickým pracovníkom a žiakom základnej  za výzdobu a krásny program, a obsluhujúcim mladým ženám za chutné občerstvenie.