Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 2021

11. 1. 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

22. 1. 2021

 

Správne konanie-výrub drevín

15. 2. 2021

 

Sčítanie obyvateľov 2021 oznam

19. 2. 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že elektronicky cez stránku www.scitanie.sk sa od 15.2.2021 do 31.3.2021 môžete sčítať cez počítač alebo mobil, vyplnením a odoslaním elektronického formuláru. Osobám, ktoré túto možnosť nemajú bude od 1.4.2021 do 31.10.2021 poskytnutá pomoc stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste obecného úradu alebo ich na požiadanie navštívi mobilný asistent doma.

 

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

23. 2. 2021

SODB 2021

27. 4. 2021

SODB 2021

Obec Kostolné, Kostolné 1, IČO 00311707

Kontaktné miesto:

Obecný úrad Kostolné, 916 13 Kostolné 1, tel.0327790240, mobil +421905833604

e-mail: obec@kostolne.sk

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta: Po-Pia 10:00- 12:00,  14:00- 15:00

Asistent sčítania ( stacionárny, mobilný)

Janka Štrbová

e-mail: jana.strbova@intra.dcom.sk mobil: +421905833604   

 

 

DZN a poplatky za komunálny odpad

1. 6. 2021

OZNAM !!!

 

Vážení občania, rozhodnutia k dani z nehnuteľností, dani za psa alebo poplatok za komunálny odpad môžete zaplatiť cez Internet Banking, na pošte alebo osobne na našom obecnom úrade:

 

Po. – Str.:   8:00 – 12:00

Štvrtok – NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok:   8:00 – 12:00

 

Vyhlásenie výberového konania ZŠ Kostolné

1. 6. 2021

Národný projekt Terénnej opatrovateľskej služby

8. 6. 2021

 

Ako postupovať, ak ste v situácii, že váš blízky potrebuje pomoc opatrovateľky/opatrovateľa

8. 6. 2021

 

Obec Kostolné je súčasťou projektu NP TOS

8. 6. 2021

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 - 2020. Nadväzuje na dva národné projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných projektov.

Viac sa dozviete na podstránke "Opatrovateľská služba"

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti

9. 6. 2021

Lekársky nález

9. 6. 2021

Kompostovanie

9. 6. 2021

 
Celý príspevok | Rubrika: Kompostovanie | Fotografie: Kompostovanie

Komunitné kompostovanie

9. 6. 2021

 

Predchádzanie vzniku odpadu

9. 6. 2021

 

Využitie bioodpadu - záhrada

9. 6. 2021

 

Neplytvajte potravinami

9. 6. 2021

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

29. 6. 2021

Evidenčný list psa

20. 7. 2021

Najdené zložky

 

Kompostovanie

Datum: 9. 6. 2021
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Komunitné kompostovanie

Datum: 9. 6. 2021
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Predchádzanie vzniku odpadu

Datum: 9. 6. 2021
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Využitie bioodpadu - záhrada

Datum: 9. 6. 2021
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Neplytvajte potravinami

Datum: 9. 6. 2021
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Oznamy, akcie, plagáty

Datum: 24. 6. 2021
Fotografií: 1
Zložiek: 0

Kostol

Datum: 21. 7. 2021
Fotografií: 1
Zložiek: 0